TALL TOTAL C/ ALFONS XII

TALL TOTAL C/ ALFONS XII

Amb motiu de treballs de col·locació de maquinària d’aire condicionat, es procedirà a tallar el carrer Alfons XII en el núm. 12 mitjançant un camió grua de grans dimensions el dimecres 11 de novembre de 2020 a partir de les 22.00 hores. Els treballs duraran aproximadament 2 hores.

Per a accedir al carrer Juan Ramón Jiménez quedarà obert al trànsit com a via alternativa des de la confluència de Reina Victòria amb Jorge Juan, els carrers Gabriel Miró, Major del Pla i Pont de Santa Teresa.