Tall de l’encreuament dels c/ Vicent Blasco Ibáñez amb c/ Cristóbal Sanz

Tall de l’encreuament dels c/ Vicent Blasco Ibáñez amb c/ Cristóbal Sanz

En ocasió dels treballs en la xarxa de clavegueram localitzats al c/ Vicente Blasco Ibáñez, confluència amb el c/ Cristóbal Sanz, el dilluns 16 de novembre, en horari comprés entre les 20.00 i les 06.00 del dimarts 17 de novembre, es procedirà a tallar al trànsit rodat aquesta confluència, i es deixarà, únicament, al c/ Vicent Blasco Ibáñez, el carril d’autobús obert al trànsit rodat.

Per això es procedirà a realitzar els pretalls i talls del trànsit rodat en els següents punts:

 • Pretall al c/Candalix / Tractat Il·licità.

 • Pretall al c/Conrado del Campo / Antonio Machado.

 • Pretall al c/Reina Victòria / Cristóbal Sanz.

 • Pretall al c/Cristóbal Sanz / Jordi Joan.

 • Tall al c/Cristóbal Sanz / Josep Maria Buck.

 • S’establirà cartelleria informativa del referit tall a: Candalix / Tractat Il·licità; plaça del Parc / passeig de l’Estació; Pere Joan Perpinyà / Conrado del Campo; Antonio Machado / Conrado del Campo; Reina Victòria / Cristóbal Sanz; Josep Maria Buck / Cristóbal Sanz.

 • Els itineraris alternatius proposats són:

  – Av. d’Alacant cap a l’av. de la Universitat.

  – Candalix cap a Tractat Il·licità, av. de l’alcalde Vicente Quiles Fuentes.

  – Mestre Albéniz cap a passeig de l’Estació, av. de l’alcalde Vicente Quiles Fuentes.

  – Pere Joan Perpinyà cap a av. de la Llibertat.

  – Conrado del Campo cap a Antonio Machado, capità Antoni Mena.