Pimesa dona un nou impuls a la gasolinera de l’Estació d’Autobusos amb més serveis i preus més competitius

Pimesa dona un nou impuls a la gasolinera de l’Estació d’Autobusos amb més serveis i preus més competitius

Ana Arabid explica que, arran del venciment del contracte d’abanderament amb Cepsa, s’ha acordat una nova forma de gestió de l’estació i s’ha creat una nova marca pròpia denominada ‘L’Estació’


La regidora d’Urbanisme i vicepresidenta del Consell de Pimesa, Ana Arabid, ha donat compte dels canvis que s’estan produint en l’àrea de servei de l’Estació d’Autobusos d’Elx per a oferir a la ciutadania un servei de qualitat amb preus més competitius.

“Arran del venciment del contracte d’abanderament amb Cepsa, des del Consell de Pimesa s’ha acordat una nova forma de gestió de l’estació, que deixa arrere aquesta imatge comercial i que crea una nova marca pròpia denominada ‘L’Estació’ amb una nova entitat corporativa”, ha assenyalat Arabid.

La vicepresidenta de Pimesa ha explicat que amb el canvi d’abanderament s’actualitza també la política comercial i de client amb preus inferiors als que es mantenien fins ara.

“En aquest marc de noves mesures i de nova imatge el Consell va aprovar les noves condicions de venda amb atractius descomptes en el preu per volum de compra anual. Està pensat per a empreses amb flotes de vehicles que podran beneficiar-se d’un descompte per litre en funció del consum que tinguen anualment”, ha explicat Arabid.

El Consell d’Administració de PIMESA també va acordar adjudicar a l’empresa Vicente Coves e Hijos SL el contracte de subministrament d’envasos de gas butà i propà que es destinaran a la venda al detall.

La venda de gas butà i propà per a consum en la llar s’afig als serveis de botiga de conveniència i de safareig de vehicles que ja existeixen en ‘L’Estació’, i a la qual s’afegirà la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en pròximes dates. D’aquesta manera, Elx comptarà en breu amb quatre punts de càrrega de titularitat pública per a vehicles elèctrics al costat de l’Estació d’Autobusos.

D’altra banda, s’ha acordat la resolució del contracte amb la botiga Carrefour Express annexa a l’estació d’autobusos a conseqüència del final del contracte d’abanderament amb Cepsa. A partir d’ara aquest servei el prestarà l’empresa Musgrave Espanya per un termini de cinc anys.

PAGAMENT CERTIFICACIONS D’OBRA

En el Consell d’ahir es va donar compte del pagament de certificacions mensuals de les obres que l’empresa té en marxa en aquests moments. En aquest sentit, ha assenyalat que les obres a ‘La Casa dels Coloms’ estan al 58% de la seua execució i s’espera que finalitzen el 13 de març.

Quant als edificis d’Elx Campus Tecnològic, Arabid ha indicat que l’edifici 77.A1 es troba al 54% d’execució i s’ha acordat donar a l’empresa una pròrroga de cinc mesos per a la seua finalització, ja que els treballs es van veure afectats per les pluges torrencials i pels problemes de subministrament de material derivats de la pandèmia. L’edifici 77.B1 es troba al 82% de la seua execució i s’espera que finalitze al maig.

En quart lloc, la regidora d’Urbanisme ha anunciat que el Bloc 3 de l’àrea de regeneració urbana de Sant Antoni es troba al 99% d’execució i la seua finalització està prevista per a març.

Arabid ha afegit que en les pròximes setmanes s’aprovaran els plecs perquè el veïnat comence a adquirir els habitatges.

DESCOMPTES

Seguint amb l’objectiu principal d’oferir un millor servei als usuaris de l’Estació, el Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat les condicions que regularan la venda a crèdit de carburants i els descomptes per volum de venda que aplicarà als seus clients:

· Les empreses interessades hauran de facilitar les dades de la flota de vehicles autoritzats per als proveïments de carburant a crèdit: matrícula, marca i model.

· Les tarifes dels carburants seran les fixades en l’Estació de Servei per PIMESA a cada moment.

· Cada servei de proveïment de carburant generarà un albarà de compra que el conductor/a haurà de signar com a acreditació que l’operació s’ha efectuat, i li serà lliurada la corresponent còpia per l’expenedor/a.

· El conductor/a del vehicle autoritzat no abonarà cap quantitat en el moment d’efectuar el proveïment de carburant.

· PIMESA emetrà la corresponent factura amb periodicitat mensual, l’últim dia hàbil de cada mes, i la remetrà per correu electrònic al client per a la seua aprovació i procés.

· El pagament es realitzarà el desé dia natural del mes següent, mitjançant el deute directe en el compte bancari facilitat pel client en l’ordre de domiciliació que s’adjunte sobre aquest tema.

· El termini de duració dels contractes s’establirà en un any, i s’anirà renovant per períodes successius mensuals, de manera automàtica fins que alguna de les parts manifeste la seua intenció de no renovació.