Talls parcials o totals a diversos vials de la zona centre de la ciutat amb motiu d’obres de remodelació de paviment de calçada

Talls parcials o totals a diversos vials de la zona centre de la ciutat amb motiu d’obres de remodelació de paviment de calçada

Des del dimarts 6 al divendres 9 d’abril de 2021


Des del dimarts 6 al divendres 9 d’abril de 2021, es procedirà a tallar parcial o totalment diversos vials de la zona centre de la ciutat amb motiu d’obres de remodelació de paviment de calçada mitjançant treballs de fresat i d’asfaltat, els treballs es realitzaran des de les 08.00 fins a les 20.00 hores aproximadament de cada dia, segons detall següent:

Dimarts 6 d’abril:
  • Fresat de Diagonal del Palau i Pont d’Altamira

El tall serà parcial i es deixarà únicament habilitat un carril per al trànsit rodat.

Es recomana com a vies alternatives per a accedir d’est a oest de la ciutat, l’avinguda de la Universitat i de l’Alcalde Vicente Quiles Fuentes cap al Pont del Ferrocarril.

Dimecres 7 d’abril:
  • Asfaltat de Diagonal del Palau i Pont d’Altamira

El tall serà parcial i es deixarà únicament habilitat un carril per al trànsit rodat.

Es recomana com a vies alternatives per a accedir d’est a oest de la ciutat, l’avinguda de la Universitat i de l’Alcalde Vicente Quiles Fuentes cap al Pont del Ferrocarril.

  • Fresat d’un tram de 200 metres on enllacen els carrers Almòrida, Filet de Fora i Porta de la Morera fins al carrer Eugenio d’Ors.

El tall serà total. Es realitzaran talls des de:

Velarde / Daoiz, Pont dels Ortissos / avinguda Joan Carles I i Porta Xiquica El Salvador / Sant Joaquim.

Es recomana com a vies alternatives des de Pont dels Ortissos cap a l’Hort del Cura, Comissaria de Policia i Hospital General, l’avinguda de Joan Carles I, avinguda de Santa Pola, Magraner, Xop Ilicità, Escultor Capuz i Beethoven.

Dijous 8 d’abril
  • Asfaltat d’un tram de 200 metres on enllacen els carrers Almòrida, Filet de Fora i Porta de la Morera fins al carrer Eugenio d’Ors.

El tall serà total. Es realitzaran talls des de:

Velarde/Daoiz, Pont dels Ortissos/ avinguda Joan Carles I i Porta Xiquica El Salvador/Sant Joaquim.

Es recomana com a vies alternatives des dePont dels Ortissos cap a l’Hort del Capellà, Comissaria de Policia i Hospital General, l’avinguda de Joan Carles I, avinguda de Santa Pola, Magraner, Xop Ilicità, Escultor Capuz i Beethoven.

  • Fresat de carrer Doctor Jiménez Díaz

El tall serà total.

Es recomana com a vies alternatives des d’avinguda de Joan Carles I cap a Luís Gonzaga Llorente, la mateixa avinguda de Joan Carles fins a plaça de Benidorm per a prendre Candalix i Luís Gonzaga Llorente.

Divendres 9 d’abril
  • Asfaltat de carrer Doctor Jiménez Díaz

El tall serà total.

Es recomana com a vies alternatives des d’avinguda de Joan Carles I cap a Luís Gonzaga Llorente, la mateixa avinguda de Joan Carles fins a plaça de Benidorm per a prendre Candalix i Luís Gonzaga Llorente.