La Conselleria d’Habitatge licita les obres de demolició dels edificis de Llimoner 21 i 23 en els Palmerars

La Conselleria d’Habitatge licita les obres de demolició dels edificis de Llimoner 21 i 23 en els Palmerars

Els informes tècnics van posar de manifest que els blocs no eren recuperables


La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha licitat les obres de demolició dels dos blocs de Llimoner 21 i 23 del barri els Palmerars d’Elx, que contenen 32 habitatges, més la part dels locals de la planta baixa.

L’objectiu és que les obres s’inicien abans de finalitzar l’any. Així ho va anunciar el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en una visita a Elx que va realitzar el març passat.

El termini per a la presentació d’ofertes conclou el 14 de juny

El deteriorat estat dels blocs ha fet que la Generalitat i l’Ajuntament d’Elx conjuminen esforços per a solucionar aquest problema i desenvolupar una intervenció coordinada.

Els informes tècnics van posar de manifest que aquests blocs no eren recuperables, la qual cosa els situava en ruïna econòmica. El passat 29 de novembre el consistori declarava l’estat de ruïna de l’edificació i l’11 de desembre el vicepresident segon dictaminava una resolució per a ordenar la seua demolició.

El pressupost de licitació és de 226.249 euros (IVA inclòs) i el termini per a la presentació d’ofertes conclou el pròxim 14 de juny a les 14 hores. Poden obtindre informació de la licitació en la web de la Generalitat en Perfil del Contractant o en la plataforma de contractació estatal.