Pla d’asfaltat en barris Sant Crispí, Camí dels Magros i Carrús.

Pla d’asfaltat en barris Sant Crispí, Camí dels Magros i Carrús.

Fase CINC al carrer Carlos Antón Pastor. A partir de les 08.00 treballs d’asfaltat fins a migdia del dia 7 de maig.

Fase SIS en l’avinguda de Novelda (entre Corts Valencianes i Fco. Tomás y Valiente). A partir de les 09.30 de treballs de fresat el dia 10 de maig.

Fase SET en carrer Joaquím Garcia Mora. A partir del migdia treballs de fresat el dia 7 de maig i asfaltat el dia 10.