Pla d’asfaltat en barris Sant Crispí, Camí dels Magros i Carrús.

Fase UN en entorn de la plaça Pilar Miró i el tram contigu del carrer Manuel Vicente Pastor.  A partir de les 08.00 treballs de fresat el dia 3 de maig i asfaltat dia 4.

Fase DOS al carrer José Romero López, entre els carrers: Victòria Kent i Professor Francisco Tomás i Valiente. A partir de les 09.30 treballs de fresat el dia 4 de maig i asfaltat els dies 5 i 6.