Sol·licitud de subvenció per al foment de l’esport Il·licità i difusió de la imatge d’Elx.

Sol·licitud de subvenció per al foment de l’esport Il·licità i difusió de la imatge d’Elx.

Subvenció per al foment de l’esport Il·licità i difusió de la imatge d’Elx.

El 22 de juny de 2021 comença el termini per a realitzar la sol·licitud de subvencions del foment de l’esport il·licità, per als equips no professionals d’àmbit nacional i internacional.

Els beneficiaris hauran de complir una sèrie de requisits que venen especificats en la Convocatòria (accedeix a aquesta convocatòria des d’ací: BOP 116 DE 21-6-21).

A més, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada del document: A107 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ALT RENDIMENT I DECLARACIÓ RESPONSABLE 20-21

El tràmit es realitzarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx, i per a això serà necessari tindre signatura electrònica (Autofirma o Clave).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 de juliol de 2021.

Enllaç directe al procediment de la seu electrònica:  subvenció per al foment de l’esport Il·licità i difusió de la imatge d’Elx