TALL DEL CARRER MAJOR DE LA VILA

TALL DEL CARRER MAJOR DE LA VILA

El dijous 24 de 08.00 a 18.00 i el divendres 25 de 08.00 a 15.00 es tallarà al trànsit el carrer Major de la Vila per treballs de muntatge d’una grua-torre en la confluència amb el carrer Ánimes.

Es permetrà l’entrada i eixida fins a aquesta confluència tant des del pont de Canalejas com des de Diagonal del Palau.