ASFALTAT DE ROTONDA D’AV. UNIVERSITAT AMB UNESCO-SUCRE

ASFALTAT DE ROTONDA D’AV. UNIVERSITAT AMB UNESCO-SUCRE

El dilluns 26 i el dimarts 27 de juliol, es procedirà a asfaltar la rotonda localitzada en l’av. de la Universitat, Sucre i av. de la UNESCO, així com en l’entroncament amb aquests carrers, d’acord amb el següent planning:

  • Dilluns 26 de juliol, a partir de les 09.30, es realitzarà el fresat de la rotonda i entroncaments dels carrers: av. de la Universitat, Sucre i av. de la UNESCO. Els treballs es duran a terme ocupant un sol carril de circulació.
  • El dimarts 27 de juliol, a partir de les 07.00 i fins a les 22.00, s’asfaltarà tota la rotonda i els entroncaments. Els treballs es realitzaran amb tota la zona tallada al trànsit rodat.

S’aconsella als conductors circular pels següents itineraris alternatius:

  • Av. de l’Alcalde Vicente Quiles Fuentes cap al camí del Pantá i av. del Bimil·lenari.
  • Av. de la Universitat cap a Francisco Vicente Rodríguez i cap a av. d’Alacant.
  • Av. de la Universitat cap a Vicente Andrés Estellés i cap a l’av. d’Alacant.
  • Pels vehicles que circulen des d’Alacant, s’aconsella que no accedisquen a l’av. de la Universitat i continuen cap a l’av. d’Alacant.
  • Av. de la Universitat cap a Jose Joaquín Landerer, Josefina Manresa.
  • Av. de la UNESCO cap a l’av. del Bimil·lenari.
  • Josefina Manresa cap a av. de la UNESCO, av. del Bimil·lenari.
  • Als conductors que circulen per l’av. del Bimi·lenari en direcció cap a l’av. de la UNESCO, se’ls aconsella que continuen per l’av. del Bimil·lenari, excepte residents.