L’Ajuntament impulsa la construcció d’una gasinera a les Vallongues per a atendre 75 nous vehicles sostenibles del servei de neteja

L’Ajuntament impulsa la construcció d’una gasinera a les Vallongues per a atendre 75 nous vehicles sostenibles del servei de neteja

El portaveu de la Junta de Govern, Héctor Díez, ha destacat que “apostar pel gas natural comprimit permet, no sols reduir costos, sorolls i emissions de CO₂, sinó també gaudir de les mateixes prestacions que si els vehicles foren dièsel o gasolina”


L’Ajuntament d’Elx ha atorgat una llicència d’obra a l’empresa UTE Elche, adjudicatària del nou servei de neteja, per a la instal·lació d’una nova gasinera al parc de maquinària de la partida de les Vallongues, polígon 1, número 45. El propòsit d’aquesta instal·lació és proporcionar gas natural comprimit a una flota de 75 nous vehicles de neteja que funcionaran amb aquest combustible i la funció principal dels quals serà la recollida de residus. Aquesta nova instal·lació s’ha anunciat aquest matí en la Junta de Govern pel portaveu, Héctor Díez.

“S’atorga llicència d’obra a la UTE Elche, formada per Urbaser i FCC, per a realitzar una inversió de 680.000€ al parc de maquinària i construir una gasinera que done servei als diferents vehicles propulsats a gas natural comprimit. Se situarà entorn a 2.000 metres quadrats i albergarà la coberta de l’estació de servei, els diferents assortidors de gas natural comprimit (GNC) i també el depòsit de 60 metres cúbics per a emmagatzemar el combustible”, ha ressaltat el responsable de l’àrea de neteja.

L’estació atendrà vehicles de recollida de càrrega lateral, de càrrega posterior i bicompartimentats que realitzaran la recollida del centre; camions de caixa oberta, auxiliars i amb grua, que presten servei al voltant dels contenidors i a la recollida de poda o enderrocs; i agranadores de grans dimensions sobre camió i vehicles de cisterna de grans dimensions, que encara no poden posar-se en marxa fins a la inauguració de la gasinera a causa de la seua propulsió amb GNC i de la necessitat d’aquest combustible per a poder funcionar.

“Quant al gas natural comprimit, es tracta d’una energia molt més neta que la gasolina, que el dièsel i que el GLP (gas liquat per petroli). És menys contaminant, és un 40% més barata que els combustibles convencionals i redueix també notablement els sorolls que provoquen els camions, ja que no hi ha so de circulació en aquesta mena de vehicles, d’igual manera que amb els camions elèctrics. Tots gaudiran de l’etiqueta ECO i, al mateix temps, apostar per aquest combustible més net ens permet, no sols reduir costos, sorolls i emissions de CO₂, sinó també gaudir de les mateixes prestacions que si els vehicles foren dièsel o gasolina”, ha destacat Díez.

La gasinera té un termini d’execució de dos mesos i mig, amb la previsió que al gener ja es puga posar en funcionament. Aquesta actuació forma part de la segona meitat del contracte signat per l’Ajuntament per a la implantació dels nous serveis de neteja, que té vigor fins a maig de 2022, i entra dins del marc de les 14 llicències d’obra que han sigut aprovades dins de l’àrea d’urbanisme.