TALL DE TRÀNSIT I LIMITACIÓ D’ESTACIONAMENT PER L’ACTE “GIRAJAQUETES”

TALL DE TRÀNSIT I LIMITACIÓ D’ESTACIONAMENT PER L’ACTE “GIRAJAQUETES”

El dissabte 11 de setembre es desenvoluparà l’acte denominat “GIRAJAQUETES”, que consisteix en la posada en escena d’alguns episodis històrics de la pedania de Torrellano, i que es realitzarà al CEIP Antonio Machado. Per a això, serà necessari tallar el trànsit del c. Violeta i el c. Sant Ferran entre les 17.00 i les 24:00 per tal d’organitzar al carrer els participants.

Per això, es procedirà al tall del c. Violeta, entre el c. Conde de Torrellano i el c. Les Escoles, i es prohibirà l’estacionament des de les 15.00 fins a les 24:00 de l’11 de setembre al c. Violeta, entre el c. Conde de Torrellano i el c. Les Escoles i en el c. Sant Ferran, en el tram que comprén la façana del CEIP Antonio Machado i la vorera de davant.