Tall de Major de la Vila

Tall de Major de la Vila

El divendres 29 d’octubre es tallarà el carrer Major de la Vila amb carrer Ànimes de 08.00 a 15.00 per treballs en obra en edificació de nova planta.

Els accessos d’entrada i d’eixida fins a carrer Ànimes i passatge Periodista Avelino Rubio es realitzaran des del carrer Alfons XII.