L’Agència Valenciana Antifrau avala l’Ajuntament en la legalització de la terrassa del Mercat Provisional

L’Agència Valenciana Antifrau avala l’Ajuntament en la legalització de la terrassa del Mercat Provisional

La regidora d’Urbanisme explica que “l’informe conclou que no hi ha cap indici d’irregularitat o de frau ni en la resolució del contracte, ni respecte a la ubicació del Mercat Provisional i tampoc respecte al fet que no s’haja dut a terme la demolició de la terrassa”


L’ Agència Valenciana Antifrau avala la resolució del contracte del Mercat Central duta a terme per l’Ajuntament, així com la legalització de la terrassa del Mercat Provisional. Així ho ha comunicat hui la regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, que ha donat compte de les conclusions reflectides en l’informe de l’Agència Valenciana Antifrau.

Arabid ha explicat que aquesta setmana ha sigut notificat a l’Ajuntament l’informe de resolució de l’Agència Valenciana Antifrau de conclusió d’actuacions en relació a la investigació que ha dut a terme en els últims mesos en relació al contracte del Mercat Central.

“En aquest document es conclou que no hi ha cap indici d’irregularitat o de frau ni en la resolució del contracte ni respecte a la ubicació del Mercat Provisional. Tampoc respecte al fet que no s’haja dut a terme la demolició de la terrassa”, ha explicat la regidora.

Tal com ha assenyalat Arabid es tracta d’una resolució que posa fi al procediment en el qual en la seua part final es resol: en primer lloc, estimar les al·legacions de l’Ajuntament a l’informe provisional emés en data 9 de setembre de 2021 i, en segon lloc, finalitzar la tramitació de l’expedient.

La resolució diu també que havent comprovat que s’han iniciat els tràmits per a la modificació puntual del Pla General, es recomana la tramitació i la finalització de la modificació, havent d’informar del seu procés i de la legalització de les obres no previstes en el projecte”, ha aclarit la regidora.

Arabid explica que una vegada finalitzada la revisió del Pla General, que està en tràmit, no existiria cap impediment urbanístic per a la consolidació de la situació actual del Mercat Provisional i de la seua terrassa

L’Agència Valenciana Antifrau conclou la investigació que s’ha centrat sobre tres qüestions:

En primer lloc, sobre la resolució del contracte de concessió d’obra pública, sobre la qual conclou que l’Ajuntament ha resolt conforme a les recomanacions dictades per diferents estaments i conforme, també, al criteri del Consell Juridic Consultiu respecte a la procedència de la resolució del contracte.

En segon lloc, referent al Mercat Provisional i a la seua ubicació en zona verda, la resolució estableix que s’ha acreditat l’inici de la tramitació de modificació del Pla General, per a adequar la qualificació urbanística del sòl ocupat pel Mercat Provisional.

La tercera de les qüestions analitzades és la referida a l’increment de 20 metres de la superfície de solera que serveix de terrassa a la cafeteria. En aquest sentit, s’informa que, en haver-se iniciat els tràmits per a la modificació del Pla General, s’entén suspesa l’odre de restauració de la legalitat, ja que que després de la modificació proposada l’obra es podria legalitzar.

Aquesta resolució avala, per tant, l’actuació municipal en aquest expedient, qüestió que ja es va posar de manifest en l’informe provisional emés el mes de setembre passat en el qual, a més, es va sol·licitar documentació addicional sobre la terrassa del Mercat Provisional. A aquesta tercera qüestió, l’Ajuntament va informar del substancial canvi de circumstàncies que s’han produït en els últims mesos, és a dir, de la resolució del contracte i de la reversió dels béns i que, per tant, el Mercat Provisional ha passat a ser gestionat per l’Ajuntament a través de Pimesa”, ha indicat Arabid, que ha apuntat que “s’informa que una vegada resolt el contracte i sumida per Pimesa eixa gestió directa dels llocs, es podien dur a terme els tràmits necessaris per a normalitzar la situació”.

En conclusió, una vegada finalitzada la revisió del Pla General que està en tràmit, no existiria cap impediment urbanístic per a la consolidació de la situació actual del Mercat Provisional i de la seua terrassa.