Hisenda reitera que inclourà esmenes de PP i de Cs en el pressupost de 2022 per valor de més d’1,5 milions

Hisenda reitera que inclourà esmenes de PP i de Cs en el pressupost de 2022 per valor de més d’1,5 milions

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, explica que hui acaba el termini per a presentar al·legacions i que s’han rebut per part dels grups municipals del PP i de VOX i pel Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Alacant (COSITAL)


La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha reiterat hui que l’Equip de Govern complirà amb el seu compromís d’incloure esmenes del PP i de Cs en el pressupost de 2022, encara que els populars voten en contra dels comptes públics per al present exercici.

Macià ha informat hui de les al·legacions presentades al Pressupost de 2022. Segons ha explicat la responsable de l’àrea d’Hisenda, s’han presentat al·legacions per part del PP, de Vox i del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Alacant (COSITAL).

COSITAL sol·licita informació del contingut i de les característiques del lloc de nova creació de viceinterventor, una al·legació que estan estudiant els tècnics”, ha assenyalat l’edil.

Respecte a les al·legacions del Partit Popular, Macià ha assenyalat que “han presentat com a al·legacions exactament el mateix escrit d’esmenes que van presentar al desembre. Es tracta de 74 esmenes que ja vam discutir al desembre i que no s’ajusten als motius que estableix la Llei d’Hisendes Locals i del Reial Decret 500/90 i que són: per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits legals, per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut del precepte legal o de qualsevol altre títol legítim i per ser manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per als quals estiguen previstos”.

Respecte a les propostes del PP, Macià ha reiterat “el nostre compromís d’incloure en el pressupost, amb càrrec a romanents, el 84% de les propostes del PP per valor superior a 1,5 milions d’euros”. Entre aquestes propostes ha esmentat l’increment de les ajudes per a emergència social en 400.000 euros o més diners per als convenis sociosanitaris. Juntament amb aquestes s’inclouran en el pressupost algunes de les propostes de Cs.

Respecte a les al·legacions de VOX, Macià ha indicat que “ha presentat al·legacions de caràcter tècnic i encaminades a corregir qüestions com a codis de les partides. Les estem estudiant i desestimarem aquelles que no s’ajusten als supòsits legals i estimarem aquelles que reunisquen algun requisit. Aquest és el cas d’una al·legació referent a un error de nomenclatura de dues partides”.