L’Ajuntament actua sobre la torre de Ressemblanch per a garantir la seua conservació

L’Ajuntament actua sobre la torre de Ressemblanch per a garantir la seua conservació

La Regidoria d’Urbanisme ha procedit a la col·locació d’una xarxa de protecció anti despreniment i els tècnics municipals realitzaran un projecte per a dur a terme la seua restauració


La regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, ha informat que el seu departament ha adoptat una sèrie de mesures per a garantir la conservació de la Torre de Ressemblanch, en l’Hort de la Torreta, i actuar així contra la deterioració progressiva del conjunt d’aquesta construcció, que és Bé d’Interés Cultural.

Tal com ha explicat la regidora d’Urbanisme i patrimoni, Ana Arabid, “després de detectar algunes patologies i desperfectes de denoten la deterioració progressiva de la torre i amb la finalitat d’evitar possibles despreniments, s’ha procedit a la col·locació d’una doble xarxa de protecció provisional. I al costat d’això, hem encarregat la redacció d’un estudi tècnic per a determinar les causes de la deterioració i actuar de manera definitiva sobre aquestes, garantint la correcta conservació de la torre i casa de cultiu annex”.