L’alcalde promou la posada al mercat de més de 200 habitatges de lloguer assequible a través de la Sareb i Pimesa

L’alcalde promou la posada al mercat de més de 200 habitatges de lloguer assequible a través de la Sareb i Pimesa

Carlos González explica que sol·licitaran al Govern d’Espanya que la societat que gestiona els pisos procedents dels bancs facilite el seu lloguer a preu baix i que l’empresa municipal destine a aquest efecte els habitatges projectats a la zona de Trabalon


L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha anunciat la intenció de l’Equip de Govern Local d’habilitar a Elx més de 200 habitatges destinats a lloguer social a través de tres iniciatives com són sol·licitar al Govern Central que els 69 habitatges que la Sareb (Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària) té al municipi es destinen a aquest efecte, que aquest mateix organisme destine el sòl que té a la ciutat a la creació d’habitatges de lloguer i que l’empresa municipal PIMESA reoriente el projecte d’edificació del sector E-5 perquè els habitatges que s’anaven a destinar a la compravenda es destinen finalment a lloguer assequible

L’alcalde ha explicat que es tracta d’una iniciativa vinculada al Consell de Ministres celebrat el 18 d’abril i a la pretensió del Govern d’Espanya de mobilitzar 50.000 habitatges propietat de la Sareb per a destinar-los a lloguers assequibles.

“Creiem que la proposta del Govern és molt positiva i necessària que dona resposta a un dels problemes que hi ha a les ciutats amb la finalitat d’afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer, especialment als més joves”, ha dit l’alcalde, que ha afegit que “la nostra ciutat també necessita augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer atés que en els últims temps s’ha produït un considerable increment del preu del lloguer, d’un 35% a un 40%”. En aquest sentit, González ha destacat que el preu del metre quadrat ha passat dels 4,95 euros de 2019 als 6,5 o 7 euros de l’actualitat, “un encariment que limita l’accés a l’habitatge de lloguer”.

L’alcalde ha explicat que la Sareb disposa a Elx d’un total e 69 habitatges, per la qual cosa demanarà al Govern que encarregue a la Sareb “que es destinen íntegrament al lloguer assequible tots aquests amb la finalitat d’atendre la demanda que hi ha a la nostra ciutat i d’acord amb l’anunci que va fer dies arrere el president del Govern i que hui es materialitza en el Consell de Ministres”.

A més, Carlos González ha avançat que “en segon lloc sol·licitarem al Govern que dispose que la Sareb destine el sòl del qual és propietària a la nostra ciutat al sector E-21 (inici de la carretera d’Alacant) a la construcció d’habitatges que es destinen també a lloguer”.

González ha explicat que la Sareb disposa de sòl al Sector E-21 amb edificabilitat suficient per a construir aproximadament entre 80 i 100 habitatges en funció de la tipologia d’aquests (70 o 90 metres quadrats).

Ambdós propostes es plasmaran en una moció que s’aprovarà en la pròxima Junta de Govern Local. “En aquesta sol·licitarem que els 69 habitatges que són propietat de la Sareb es destinen immediatament al lloguer i, d’altra banda, els habitatges que estan en tramitació en el Sector E-21, en lloc de ser destinades a la compravenda es destinen a afavorir la creació d’habitatges de lloguer”.

En tercer lloc, l’alcalde ha anunciat que encarregaran a l’empresa municipal PIMESA que “reoriente el projecte d’edificació que estem impulsant en el sector E-5 (zona Trabalon) perquè els habitatges que s’anaven a destinar a la compravenda es destinen finalment a lloguer assequible.” Ha afegit que el projecte s’està redactant actualment i contempla la creació de 74 habitatges.

“Es tracta de tres iniciatives que té per finalitat contribuir des del sector públic a augmentar l’oferta de lloguer assequible a la ciutat per a facilitar així l’accés als il·licitans i il·licitanes a un habitatge, especialment als i a les joves”, ha conclòs l’alcalde.