L’equip de Mesures Judicials d’Acció Social està format per:

 • 4 Educadors Socials
  1 Treballador Social
 • 1 Monitor

Aquestes mesures són susceptibles de ser imposades en:

1.Mitjà obert:

No impliquen l’internament de cada menor en el centre, però cada menor té l’obligació de complir la mesura que el jutjat li haja imposat.

La tipologia de mesures:

 • Tractament ambulatori.
 • Assistència a un centre de dia.
 • Llibertat vigilada.
 • Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu.
 • Prestacions en benefici de la comunitat.
 • Realització de tasques soci-educatives.

2.Internament:

 • Internament en règim tancat.
 • Internament en règim semiabierto.
 • Internament en règim obert.
 • Internament terapèutic.
 • Permanència de finalització de setmana

L’equip de Mesures Judicials es troba en el Centre Social de Palmerars.