El Servei de Dinamització Comunitària té dues línies de treball complementàries: d’una banda, desenvolupa accions de diferent tipus en els àmbits socioeducatiu i de promoció de la salut; i, d’altra banda, impulsa processos comunitaris en els barris, i potencia la participació ciutadana, la gestió positiva dels conflictes, el coneixement compar­tit i la coordinació tècnica.

Qui pot rebre aquest servei?

Amb caràcter general, les seues activitats són obertes i van dirigides a tota la població. Si bé, també desenvolupa i col·labora en activitats orientades a grups específics (infància, joventut, persones majors, etc.).

S’ha de pagar?

No.

Com es pot accedir?