1.- CURSOS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES D’ALUMNES (AFA) 2024

de centres escolars d’Elx, que es realitzen de manera telemàtica en horari de matí o de vesprada. El període d’informació i matriculació sol ser aproximadament tots els anys durant els mesos de novembre i desembre, i tots/es els/les pares/mares interessats/ades hauran de fer la inscripció i matriculació a través de la seua AFA o de la Direcció del seu centre escolar, que seran els que enviaran totes les fitxes de matrícula al nostre correu promociovalencia@elx.es.

Aquests cursos solen començar al gener i finalitzen a finals del mes de maig. S’imparteixen, generalment, dos (2) dies a la setmana durant una hora i mitja (1,5 hores) cada dia.

Una vegada rebudes les fitxes dels centres escolars o de les AFA o AMPA, informarem dels horaris exactes de matí i de vesprada.

FITXA INSCRIPCIÓ

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

2.- CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D’ELX

FPA El Manantial (Carrús) – FPA La Llotja (Altabix) – FPA Mercè Rodoreda (El Raval)
MERCÉ RODOREDA
LA LLOTJA
EL MANANTIAL
Segons el nivell:
Per al nivell B2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell B1 de la JQCV o equivalent.
Per al nivell C1, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat del nivell B2 de la JQCV.
Per al nivell C2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell C1.

3.- CURSOS PER A FUNCIONARIS I EMPLEATS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ELX

que es realitzen a les dependències que habilita anualment l’Ajuntament amb aquesta finalitat. El període de matriculació actualment sol ser durant els mesos de novembre i desembre. Aquests cursos solen començar al gener o principi de febrer següent al període de matriculació. Es realitzen durant dos (2) dies a la setmana i preparen per a les proves dels nivells bàsics: A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV.