Cursos de Valencià per a adults

CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D’ELX
FPA El Manantial (Carrús) – FPA La Llotja (Altabix) – FPA Mercè Rodoreda (El Raval)

CURSOS CFPA

MERCÉ RODOREDA
LA LLOTJA
EL MANANTIAL

CURSOS CFPA ADULTS 

MATRÍCULA CFPA ESCOLES D’ADULTS
Segons el nivell:
Per al nivell B2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell B1 de la JQCV o equivalent.
Per al nivell C1, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat del nivell B2 de la JQCV.
Per al nivell C2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell C1.

 

2.- CURSOS DE VALENCIÀ PER A MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)

de centres escolars d’Elx, que es realitzen de manera telemàtica; el període d’informació i matriculació sol ser aproximadament tots els anys durant els mesos de novembre i desembre, i tots/es els/les pares/mares interessats/ades hauran de fer la inscripció i matriculació al nostre correu promociovalencia@elx.es. Aquests cursos solen començar a gener i finalitzen a finals del mes de maig. S’imparteixen, generalment, dos (2) dies a la setmana durant una hora i mitja (1,5 hores) cada dia.

FITXA AMPA

Instruccions de matrícula: Veure enllaç

3.- CURSOS PER A FUNCIONARIS I EMPLEATS MUNICIPALS de l’Ajuntament d’Elx,

que es realitzen a les dependències que habilita anualment l’Ajuntament amb aquesta finalitat. El període de matriculació actualment sol ser durant els mesos de novembre i desembre, directament a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA). Aquests cursos solen començar a les primeries del mes de gener següent al període de matriculació. Es realitzen durant dos (2) dies a la setmana i preparen per a les proves dels nivells bàsics: A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV.