Legislació

DENOMINACIÓ DEL NOM DE LA CIUTAT I LES PEDANIES Veure enllaç


LUEV Veure enllaç
Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià


RNL Veure enllaç
Reglament de Normalització Lingüística


ESTATUT Veure enllaç
Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana


CARTA EUROPEA Veure enllaç
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries