Proves JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme oficial que té per funció establir i efectuar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià.

Les proves s’organitzen en àrees que avaluen les quatre habilitats bàsiques: entendre, llegir, parlar i escriure.

La Junta Qualificadora expedeix els següents nivells de coneixements de valencià: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

D’altra banda, també expedeix certificats de capacitació tècnica, que tenen tres especialitats: Llenguatge Administratiu, Llenguatge als Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos.

Informació JQCV

 

CONVALIDACIONS:

El certificat de grau B1 de la JQCV s’homologa per haver cursat i aprovat l’assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d’Educació General Bàsica (Orde de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d’entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Orde de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999).

La sol·licitud de convalidació es podrà recollir a AVIVA Elx (Agència de Promoció del Valencià). Les persones sol·licitants hauran de portar la documentació original perquè les fotocòpies siguen confrontades. La TRAMITACIÓ s’ha de fer a l’OMAC Centre de la plaça de Baix o a les oficines del PROP.

El model de sol·licitud el podeu descarregar a través del següent enllaç Veure enllaç