Subvencions 2019

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2019, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. [2019/1830]

Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu per a l’any 2019. [2018/6238]

Subvencions destinades a la promoció del valencià en l’àmbit festiu

RESOLUCIÓ de 26 de desembre del 2018, de la Presidència de l’AVL, per la qual es publica l’Acord de 21 de desembre del 2018, del Ple de l’AVL, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. [2019/492]

Ajudes al foment de l’ús del valencià en emissores de ràdio, revistes d’investigació i revistes especialitzades locals o comarcals

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’amplia el termini de resolució establit en la Resolució de 26 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l’any 2019, les subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d’exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries. [2019/10528]

Ampliació del termini de la resolució de 26 de març de 2019 per a les subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d’exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries