Nou Altabix – Ciutat Esportiva

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri pertany al districte 1, seccions 15, 16 i 21. Es troba entre l’avinguda d’Alacant, l’avinguda de la Universitat d’Elx, el carrer Jaime Pomares Javaloyes i el camí de les Pedreres.

El barri té tres parts diferenciades, al centre d’aquest se situa la Ciutat Esportiva, a l’oest el denominat sector III i a l’est el nou barri d’Altabix conegut com Mesalina

DESCRIPCIÓ

Nou Altabix – Ciutat Esportiva és un barri de recent desenvolupament, sobretot en el seu costat est. Té una funció clarament residencial encara que al cor del mateix es troba la Ciutat Esportiva, una de les majors infraestructures esportives de la ciutat, a més d’altres equipaments d’especial rellevància com l’edifici de la Policia Local d’Elx o el gran Centre de Salut d’Altabix, que atorguen singularitat al barri. El tipus d’edificació és molt variat, encara que predominen en el sector III les grans illes amb edificis de molts habitatges seguit d’una franja d’habitatges unifamiliars adossats i xalets als voltants de la Ciutat Esportiva, a la zona de Mesalina es troben els complexos d’habitatges en altura i urbanització interior comunitària. El parc i hort de la Cuerna és l’espai d’esbarjo per a les joves famílies, però també per als majors, que compten amb un hort urbà on es pot practicar l’agricultura.

HISTÒRIA

Ciudad Deportiva años 70

Ciutat Esportiva anys 70

El primer desenvolupament urbanístic al barri Nou Altabix – Ciutat Esportiva va ser el projecte de la “Ciutat Esportiva a la Partida Rural d’Altabix” (1960), com que hi havia gran nombre de faenetes, es va tardar entre 10 i 15 anys a construir-se a causa de les dificultats per a dur a terme les expropiacions. Hui és el centre públic esportiu de referència de la ciutat. Al seu costat oest es troba el denominat sector III zona d’ampliació del barri de la Llotja que es va anar construint entre els anys 80 i 90 del segle passat. En aquest destaca l’església de Sant Vicent Ferrer, patró del barri, que va ser inaugurada al setembre de 2008, tres anys després del començament de les obres, i que ocupa una parcel·la cedida per l’Ajuntament de 1.000 m² situada entre l’hort de la Cuerna i el Centre de Salut d’Altabix. L’església estava situada anteriorment molt prop de l’actual, al carrer Jaime Pomares Javaloyes a les instal·lacions del que en el seu moment va ser una fàbrica de calçat la qual es va adaptar per a l’ofici religiós en 1968.

Front l’església se situa el Centre de Salut d’Altabix (1990) que és un dels més grans de la Comunitat Valenciana i atén una població en continu creixement per comprendre les noves zones de desenvolupament urbanístic dels últims anys.

Completa aquest nucli social del barri l’hort de la Cuerna, que es troba a un pas dels anteriors edificis. Autèntic pulmó verd i d’esplai del barri, una part ha sigut transformada en parc i una altra manté l’ús agrícola com a hort urbà gestionat pel veïnat que va començar a funcionar en 2009.

L’última part per urbanitzar del barri és coneguda com a Nou Altabix o Mesalina, aquesta última denominació prové de la fàbrica tèxtil del mateix nom que se situava en la zona industrial existent als dos costats de l’últim tram de l’avinguda d’Alacant cap a l’est. Mesalina era una gran fàbrica de llençols i peces tèxtils dels anys 60 que va ser famosa pels seus focus de conflictivitat laboral; el diari El País, al novembre de 1979, va fer eco de la seua posada en venda. En 1985 es convertiria en seu de la Policia Local fins que l’any 2012 s’inaugurara la nova Prefectura enfront de l’anterior.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 5.441
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -1,3
Percentatge de dones 50,1
Percentatge d’homes 49,9
Edat mitjana 35,1
Percentatge de població de més de 64 anys 5,6
Percentatge de població estrangera 4,2
Densitat de població (hab/ha) 84,7
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 3,0
Total llars 1.930
Mitjana de persones per llar 2,7
Percentatge de llars unipersonals 16,6
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 0,5
Percentatge de població ocupada 44,6
Percentatge de població aturada 15,9
Percentatge de població inactiva 36,5