PRERESERVA CERIMÒNIES CIVILS

PRERESERVA CERIMÒNIES CIVILS

Per a sol·licitar la prereserva ha de fer-ho des de la següent web: SOL·LICITAR PRERESERVA

Recorde després de confirmar la prereserva seguir els tràmits.

Dades de contacte


Plaça de Baix, 1 | 03202

Tel. 966 658 030

ceremonias@elche.es