Consell de Cultura d’Elx

QUÈ ÉS EL CONSELL DE CULTURA D’ELX?

El Consell Local de Cultura d’Elx és el nou òrgan assessor del Ple municipal en matèria cultural, un fòrum de participació ciutadana fonamental per a:

 • Debatre sobre les polítiques culturals.
 • Fomentar i canalitzar la participació de les persones i dels diferents sectors socials.
 • Potenciar la creació i la difusió artística.
 • Col·laborar en la igualtat ciutadana en l’accés a la cultura.
 • Fomentar la normalització del valencià en la cultura.
 • Participar en l’elaboració del Pla Estratègic de la Cultura.
 • Proposar mesures per a promoure i preservar el patrimoni cultural.
 • Propiciar la integració de la ciutadania provinent de la immigració.
 • Propiciar la col·laboració amb les polítiques culturals dels municipis pròxims.

QUI HI POT PARTICIPAR?

Col·lectius, empreses, organitzacions, protagonistes i qualsevol persona interessada en la cultura de la ciutat. No s’exigeixen requisits previs.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA D’ELX

L’expedient de Reglament del Consell Local de Cultura d’Elx, aprovat inicialment per l’Excm. Ajuntament d’Elx en sessió de ple celebrada el 25 d’abril del 2017, es va exposar al públic durant trenta dies sense que s’hi presentaren al·legacions, reclamacions o suggeriments, per la qual cosa es va elevar a definitiu i va ser publicat en el “Butlletí Oficial de la Província d’Alacant”, BOP, el 6 de juliol del 2017.

EN QUINES COMISSIONS ES PODEN INSCRIURE ELS CIUTADANS?

Tots els ciutadans que ho desitgen poden inscriure’s en una d’aquestes dotze comissions permanents:

 • Arts plàstiques
 • Arts escèniques i circenses
 • Música
 • Lletres, còmics, publicacions i biblioteques
 • Cultura urbana
 • Audiovisual, cine i fotografia
 • Patrimoni UNESCO
 • Patrimoni cultural, arquitectura, història i identitat
 • Cultura popular i tradicional
 • Festivals
 • Cultura científica
 • Barris, pedanies i participació veïnal
 • Comissió transversal, que inclourà temes relatius a la gestió cultural en general, indústries culturals i ocupació, formació, voluntariat i uns altres assumptes que afecten el conjunt de la cultura i que no s’inclouen en l’àmbit específic d’uns altres comissions.

LLISTAT PROVISIONAL DE COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL DE CULTURA D’ELX

Una vegada complit el termini de vint dies naturals per a inscriure’s en les Comissions Permanents, a partir del dilluns 23 d’octubre a les 13.00 h arranca el termini de deu dies naturals per a al·legacions, que hauran fer-se a través de l’OMAC i adreçades a la Regidoria de Cultura, correu electrònic cultura@elx.es, o personant-se directament en les oficines de la Regidoria, C/Sants Metges, 3.

Per a comprovar el llistat de persones, associacions i entitats inscrites en el llistat provisional de les Comissions, clica en l’enllaç següent:

LLISTAT PROVISIONAL DE COMISSIONS PERMANENTS DEL CONSELL DE CULTURA D’ELX.

Reglament definitiu del Consell Veure enllaç
Publicació del reglament definitiu del Consell Local de Cultura d'Elx en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP)


Fitxa d'inscripció a les comissions permanents del Consell Local de Cultura Veure enllaç
Full d'inscripció per a les diferents comissions permanents del Consell Local de Cultura d'Elx. Ha de ser lliurat en la Regidoria de Cultura del 21 de setembre al 10 d'octubre de 2017.


Acta de constitució de la comissió permanent de Barris i pedanies Veure enllaç


Acta de constitució de la comissió permanent de Patrimoni cultural, arquitectura, història i identitat Veure enllaç