L´ESCORXADOR CCC

L´Escorxador

L’Escorxador CCE és un espai públic de creació i difusió. La programació d’activitats del centre es compon d’una oferta multidisciplinària que persegueix crear un espai que transcendisca els models habituals, difuminant els límits entre les diferents branques de la cultura, els estils i formats. Està orientat a un públic jove, ampli i heterogeni. Obert a totes les disciplines. Busca respondre a necessitats reals oferint noves configuracions i pràctiques que servisquen de pont entre la cultura emergent i l’anomenada cultura tradicional.

Programació de L’Escorxador

Inscripció al curs de L’Escorxador

Projecte d’activitat de L’Escorxador

Sol·licitud general de L’Escorxador

Sol·licitud de lloguer de L’Escorxador

Sol·licitud de cessió de L’Escorxador

Dades de contacte


C/ Curtidors, 23

966 658 230

escorxador@elx.es

Enllaços