ATLES URBÀ

En aquesta secció s’han inserit enllaços a dos atles urbans del Ministeri de Foment que arrepleguen la informació més completa i detallada dels municipis espanyols, i per tant d’Elx, amb la qual cosa es possibilita no solament disposar d’un gran nombre d’indicadors socioeconòmics i urbanístics sinó també poder comparar-los en el temps i en l’espai.

Les instruccions d’ús i la metodologia es pot trobar en la web del Ministeri.

L’Ajuntament d’Elx explica, també, amb un sistema d’informació geogràfica, Sigelx, en el qual a més de les infraestructures i el Pla General s’ha incorporat a la base cartogràfica informació d’utilitat per al ciutadà (parades d’autobusos, codis postals, llocs d’interès, farmàcies, col·legis, centres socials, etc.) i la divisió per districtes i seccions censales del plànol d’Elx.

Així mateix, es pot descarregar el plànol d’Elx amb la divisió per districtes i seccions censales per a una millor comprensió de les dades estadístiques d’aquesta microweb.

Atles de la vulnerabilitat urbana Veure enllaç
L'Atles de la Vulnerabilitat Urbana a Espanya forma part de l'Observatori de la Vulnerabilitat, un projecte a llarg termini del Ministeri de Foment que permet analitzar la vulnerabilitat urbana a nivell de secció censal en tots els municipis d'Espanya. S'ha realitzat a partir de les dades del Cens de Població i Habitatges de 2001, estant prevista la seua actualització una vegada estiguen disponibles les dades del nou Cens de 2011. Per a cadascuna de les 34.251 seccions censales dels 8.108 municipis espanyols, l'Atles de la Vulnerabilitat ofereix un total de 96 indicadors i índexs de vulnerabilitat.


Atles digital de les àrees urbanes Veure enllaç
L'Atles Estadístic de les Àrees Urbanes a Espanya té com a objectiu fonamental donar a conèixer de forma territorializada, la situació en què es troben les zones urbanes espanyoles en relació amb una sèrie de paràmetres com a població, habitatge, serveis, infraestructures o planejament urbanístic. Aquesta aplicació Web pretén, segons el Ministeri de Foment, que siga una eina útil en mans de professionals, polítics, estudiants i, en general, de totes aquelles persones interessades en l'estudi del fet urbà.


Cartociudad Veure enllaç
Cartociudad és un projecte col·laboratiu que conté Xarxa viària contínua (carrers amb portals i carreteres amb punts quilomètrics), Cartografia urbana i toponímia, Codis postals i Districtes i seccions censals així com altres aplicacions i eines que permeten explotar les dades i fer càlculs. Està liderat i coordinat pel Centre Nacional d'Informació Geogràfica.


Sigelx. Sistema d'informació geogràfica de l'Ajuntament d'Elx Veure enllaç
Informació geogràfica actualitzada del terme municipal d'Elx que conté: Guia Urbana Municipal amb Infraestructures sobre Cartografies i Ortofotos Pla General d'Ordenació Urbana. Geo-Visor Web i Documents (pdf) Localització de Centres d'Ensenyament i les seues Zones Localització de Serveis Socials i les seues Zones Els districtes i seccions censales


Plànol dels districtes i seccions censales del casc urbà d'Elx 2014 Veure enllaç


Districtes i seccions censals del municipi d'Elx actualitzat Veure enllaç


Població d'Elx segons seccions (arxiu excel) Veure enllaç


Plànol de les pedanies d'Elx Veure enllaç


Població de les pedanies d'Elx (arxiu excel) Veure enllaç