ELX EN XIFRES

Ací es presenten els principals indicadors socioeconòmics que mostren una radiografia del municipi.

Prem per a veure les dades d’Elx en xifres
Prem per a veure els gràfics d’Elx en xifres

PUBLIC DATA

En aquest apartat s’han vinculat les dades contingudes en diferents informes estadístics, de manera que puguen ser visualitzats amb l’aplicació Public Data de Google.

En l’enllaç Explorar dades, poden ser visualitzades les consultes disponibles.

INDICADORS SOCIOECONÒMICS

En aquest apartat es poden consultar les principals fonts de dades oficials que ofereixen informació a nivell municipal. En els enllaços següents en les seues pàgines web es remitent al municipi d’Elx.

Indicadors Urbans (Urban Audit). INE

El projecte europeu Urban Audit s’inicia a la fi dels 90 amb la finalitat de recopilar informació estadística que permeta comparar la qualitat de vida de les principals ciutats europees.

La recopilació de la informació correspon fonamentalment als instituts nacionals d’estadística dels estats membres que s’impliquen en el projecte. En l’actualitat s’arreplega informació sobre més de 900 ciutats de la UE (109 espanyoles) para les quals conté 187 variables i 63 indicadors.

L’INE arreplega en la seua pàgina web una selecció d’indicadors per a les ciutats, conurbacions i àrees urbanes entre les quals es troba el municipi d’Elx.

Urban Audit-Elx Veure enllaç


Estadístiques territorials. INE

Aquesta aplicació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) permet visualitzar i comparar per regions geogràfiques un conjunt d’indicadors. En el cas municipal no estan tots disponibles. Es pot representar gràficament els indicadors i descarregar-se aquesta consulta en format Excel o PDF.

Estadístiques territorials - Elx Veure enllaç


Argos. Banc de Dades Municipal. Portal d’informació de la Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana disposa d’un portal d’Informació “Argos” que conté un banc de Dades Municipal en el qual es troba la següent informació:

Informació Estadística sobre aspectes territorials, econòmics i demogràfics. Els Equipaments i Infraestructures d’àmbits socials, sanitaris, educatius i culturals, entre uns altres. El patrimoni cultural i els espais protegits. Els resultats electorals.

Argos. Base de dades Municipal - Elx Veure enllaç


Banc de dades territorial. peGV Portal Estadístic de la Generalitat

El Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (peGV) conté un Banc de dades territorial que integra informació de caràcter econòmic, demogràfic i social procedent de diverses fonts productores de dades estadístiques per a l’àmbit municipal i comarcal.

Amb un accés dinàmic permet una gran versatilitat en la selecció, visualització i tractament de la informació: crear sèries de dades, fitar el territori sobre el qual es vol obtenir resultats, realitzar consultes sobre les categories d’interès en una taula i triar la ubicació de les variables.

Banc de dades territorial Veure enllaç