ESTUDIS SOBRE ELX

En aquest apartat s’inclouen els estudis recents sobre l’economia i societat d’Elx que no són de producció pròpia però han sigut patrocinats per l’Ajuntament d’Elx o dels quals es disposa de forma lliure o amb permís dels seus autors.

Estudis i publicacions

Una etnografia del camp d’Elx Veure enllaç
Article d'Andreu Cañadas Quadrat publicat en la revista La Rella (en línia), 2018, Núm. 31, p. 11-28. Es tracta d'una descripció de la vida tradicional del camp d'Elx a partir de la memòria de les persones majors des de l'enfocament etnològic.


L'agricultura a Elx Veure enllaç
Estudi d'Ana Isabel Navarro Pascual, editat pel Ajuntament d’Elx en 1989, que analitza el marc físic i socioeconòmic de l'agricultura d'Elx així com els principals cultius i aprofitaments, el regadiu i les polítiques agràries.


Les pedanies del Camp d’Elx Veure enllaç
Llibre de Baltasar Brotons García, editat pel Ajuntament d’Elx en 1998, sobre la història i les tradicions de cadascuna de les partides rurals d'Elx explicades per l'escriptor i agricultor que més ha difós el coneixement sobre el Camp d’Elx.


Refugis antiaeris d'Elx Veure enllaç
Projecte fi de carrera de José María Gavaldá Parreño. Any 2003. Escola d'Arquitectura Tècnica de la Universitat d'Alacant.
Estudi detallat dels 14 refugis antiaeris d'Elx amb la recopilació i descripció de documents administratius, informes tècnics i reportatge fotogràfic.


Informe sectorial de l'economia espanyola 2017. Sector calçat Veure enllaç
Informe de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació amb quatre apartats: les característiques i evolució del sector calçat, la distribució, el sector del cuir i les conclusions i perspectives. Les dades corresponen a 2016.


Elx parc empresarial. Estudi d'impacte econòmic. Veure enllaç
Estudi realitzat per la Universitat CEU Cardenal Herrera amb la col•laboració de l'Entitat Urbanística de Conservació de “Elx, parc industrial” i Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, S.A. (PIMESA).


El palmerar històric de la ciutat d'Elx i la seua sèquia major: Anàlisi patrimonial i afeccions urbanístiques generades Veure enllaç
Tesi doctoral de Gregorio Alemañ García. Universitat d'Alacant, departament d'Enginyeria Civil, 2016


Pla de convivència intercultural 2017-2020 Veure enllaç
El Pla de Convivència Intercultural és el document de treball que articularà l'actuació de l'Ajuntament en matèria d'immigració des de l'any 2017 fins al 2020. El document conté els resultats d'un profund estudi i de les enquestes presencials, telefòniques i telemàtiques realitzades per la Regidoria de Benestar Social del Ajuntament d'Elx.


L'àrea urbana-metropolitana d'Alacant-Elx. Delimitació i caracterització: aplicació dels criteris funcionals de mobilitat. Veure enllaç
Tesi doctoral de José Antonio Larrosa Rocamora de la Universitat d'Alacant, departament de Geografia Humana. Any 2012.


Tres decennis de vertigen en l'economia local. Veure enllaç
Article del periodista il·licità Gaspar Maciá que figura en el llibre Elx/Elx 1979-2009, trenta anys d'ajuntaments democràtics editat en 2009 per l'Ajuntament d'Elx. En ell es fa un repàs dels canvis i avanços experimentats en l'activitat productiva i en el sistema econòmic després de les primeres eleccions democràtiques: la indústria del calçat amb les seues crisis periòdiques però sempre posicionant a Elx com el primer municipi sabater espanyol; la trasformación d'una economia depenent de la indústria al predomini dels serveis gràcies al repunt comercial i turístic, sense oblidar el paper de la construcció en els últims anys i la reconversió de l'agricultura.


La demografia. Veure enllaç
Capítol pertanyent al llibre ``Elx, una mirada històrica``, editat per l'Ajuntament d'Elx en 2008, que analitza la població il·licitana des del punt de vista del comportament demogràfic incidint en l'evolució dels últims anys. Autora: Joaquina Mora Antón.


Catàleg “Elx, una ciutat industrial” Veure enllaç
Catàleg de l’exposició “Elx, una ciutat industrial `{`1850-2006`}`” en el qual es mostra la trajectòria històrica d’aquest sector en la ciutat. L’exposició, que va formar part de “Ilici Elx”, es va dur a terme en el Centre de Congressos d’Elx des del 18 de maig a l’1 de novembre de 2006 i van ser comissaris de la mateixa José Antonio Miranda Encarnación i Martín Sevilla Jimenez.


Elx espai per a la diversificació Veure enllaç
Intervenció en el marc del Curs ``Un país de ciutats`` de la XXIII edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Territoris. País Valencià 2006. L'objectiu del curs era analitzar la situació de les ciutats valencianes més importants. La intervenció sobre Elx exposa les pautes de creixement físic, econòmic i social de la ciutat en els últims anys. Autor: Jose Antonio Galiano Ibarra.


Habitatge i immigració a Elx 2008 Veure enllaç
Resum del treball presentat per Alejandra P. Marín com a projecte final del Master d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant. Aquesta recerca va formar part del Programa d'Ajudes 2007 de l'Institut Alacantí de Cultura ``Juan Gil Albert``.


La cultura de l'Aigua a través del temps Veure enllaç
Catàleg de l'exposició “La cultura de l'Aigua a través del temps” sobre el proveïment hídric, per a consum humà o agrícola, des dels orígens fins a l'actualitat, patrocinada per l'Ajuntament d'Elx i basada en la recerca duta a terme per Rafael Navarro Mallebrera i Carmina Verdú Cano.


Indicadors ambientals i paisatgístics del palmerar d'Elx Veure enllaç
Tesi doctoral de Lina Gràcia i Vicente presentada al juny de 2006 i premiada pel Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. S'estudia el Palmerar d'Elx en el seu estat actual des de la perspectiva ambiental i l'ordenació del territori abastant tant el palmerar rural com l'urbà.


El calçat en el Vinalopó Veure enllaç
``El calçat en el Vinalopó, entre la continuïtat i la ruptura``. Universitat d'Alacant i els Ajuntaments d'Elx, Elda i Petrer, 2004. La recerca se centra en la realitat de l'economia submergida i en les alternatives per a afrontar la situació de la indústria i va ser duta a terme per Josep-Antoni Ybarra, Begoña San Miguel, Jorge Hurtado i Mª Jesús Santa María.


El palmerar d'Elx: patrimoni, gestió i turisme Veure enllaç
Estudi sobre la conveniència de conjugar l'explotació turística del palmerar il·licità, patrimoni de la humanitat, i la preservació del mateix. Realitzat per José Antonio Larrosa Rocamora i aparegut l'any 2003 en la revestisca Recerques geogràfiques de la Universitat d'Alacant.


El Palmerar d'Elx. Un paisatge cultural heretat de l'A el-Andalus Veure enllaç
Document basat en la candidatura presentada per la Generalitat Valenciana i el Ajuntament d'Elx al Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO al març de 2000. Al novembre d'aqueix mateix any es va concedir la distinció.


Els treballadors de la indústria del calçat d'Elx: canvis en les condicions de vida i de treball (1960-1997) Veure enllaç
Tesi doctoral de Begoña San Miguel del Clot de la Universitat d'Alacant, departament de Sociologia. Any 1998.


Fitxes i informes periòdics

Anuaris Econòmics de La Caixa. Base de dades sobre el municipi d'Elx Veure enllaç
“La Caixa`` publica anualment l'Anuari Econòmic d'Espanya. Es tracta d'una recopilació estadística d'indicadors econòmics, comercials i demogràfics, d'àmbit municipal. D'aquesta base de dades s'han extret els corresponents al municipi d'Elx així com els de la província d'Alacant i Comunitat Valenciana. Una sèrie històrica completa des de 2004 a l'actualitat que només ací es pot obtenir. Per a conèixer la metodologia aplicada consultar en la web de l'Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmica de “La Caixa”.


Fitxes sobre dades estadístiques d’Elx de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE).

Fitxa IVE 2002    Veure enllaç
Fitxa IVE 2003    Veure enllaç
Fitxa IVE 2004    Veure enllaç
Fitxa IVE 2006    Veure enllaç
Fitxa IVE 2007    Veure enllaç
Fitxa IVE 2008    Veure enllaç
Fitxa IVE 2011    Veure enllaç
Fitxa IVE 2012    Veure enllaç
Fitxa PEGV 2013    Veure enllaç
Fitxa PEGV 2014    Veure enllaç
Fitxa PEGV 2016    Veure enllaç
Fitxa PEGV 2019    Veure enllaç

Fitxes sobre dades estadístiques d’Elx extretes de l’informe Dades Econòmiques i Socials de les Unitats Territorials d’Espanya de Caixa Espanya-Duero.

Informe calçat IVEX any 2009     Veure enllaç
Informe calçat IVEX any 2010     Veure enllaç
Informe calçat IVEX any 2011     Veure enllaç
Informe calçat IVEX any 2012     Veure enllaç
Informe calçat IVEX any 2013     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2014     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2015     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2016     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2017     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2018     Veure enllaç
Informe calçat IVACE any 2019     Veure enllaç

Fitxes sobre el Parc de vehicles, la seguretat i sinistralitat vial de la Direcció General de Trànsit.

Fitxa DGT 2013  Veure enllaç
Fitxa DGT 2014  Veure enllaç
Fitxa DGT 2015   Veure enllaç
Estadística del parc de vehicles municipal. Anuari DGT. Des de 2014 Veure enllaç