Consell Local de Cooperació al Desenvolupament

El Consell Local de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació municipal en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament. En aquesta secció es pot accedir a tota la informació relacionada amb aquest consell, entitats que l’integren, sessions que celebra, acords que s’adopten, etc.

ESTATUTS:

El 29 de març de 2016, l’Ajuntament en Ple aprovà els estatuts del  Consell Local de Cooperació al Desenvolupament d’Elx, en què s’estableixen les seues funcions, composició i règim de funcionament com a òrgan municipal de consulta i assessorament en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

El Consell, en el qual estan representades les principals Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament amb protagonisme en l’esfera local, és el nexe d’unió entre l’Ajuntament i la societat civil en matèria de Cooperació Internacional, i serveix de plataforma de comunicació per al disseny de les polítiques municipals en aquest àmbit.

El text complet dels Estatuts pot consultar-se punxant en el següent enllaç:

Enllaç als Estatuts >

ENTITATS CONSELL LOCAL DE COOPERACIÓ

En el Consell Local de Cooperació al Desenvolupament s’integren, juntament amb els representants de l’Ajuntament, aquelles ONGD que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en els quals s’impliquen persones i entitats amb alguna classe de representativitat en el municipi. Per a entrar a formar-ne part, cal complir els requisits que s’estableixen en els seus Estatuts.

Les entitats que integren el CONSELL LOCAL D’ELX DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, a data 31 de maig de 2013, juntament amb els representants dels grups polítics, són les següents:

 

 

  • ADES
  • ANTIBLOQUEIG
  • DESENVOLUPAMENT POBLE DAMINA
  • COLOMBIANS ELX
  • FEDERACIÓ ASSOCIACIONS DE VEÏNS
  • GCPE-MUPE
  • ASSOCIACIÓ PITTI FAJARDO
  • NAROVA
  • MISSIÓ SOLIDÀRIA GERMANS MIGUÉLEZ