CRIS

CRIS

Centre de Rehabilitació i Integració Social

El CRIS (Centre de Rehabilitació i Integració Social) és un centre públic que presta serveis a persones amb malaltia mental amb una deterioració significativa de les seues capacitats funcionals, on es duen a terme programes de treball adequats a les característiques, necessitats i situació concreta dels usuaris.

EQUIP DE PROFESSIONALS

L’equip d’atenció del CRIS està compost actualment per onze professionals, entre els quals es troben una directora/psicòloga, tres psicòlegs, una treballadora social, un educador social, una tècnic auxiliar, tres monitoras i una ordenança.

GESTIÓ DE PLACES:

El CRIS d’Elx, de titularitat pública i dependent de la Generalitat Valenciana, és gestionat per l’Ajuntament d’Elx.

Té capacitat per a 75 persones usuàries.

Qui pot rebre aquest servei?

SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL CENTRE

Les persones usuàries del CRIS són derivades, mitjançant informe raonat, pel psiquiatre de la Unitat de Salut Mental que els corresponga i la documentació es tramita a través del mateix centre. Les sol·licituds són remeses a la Unitat de Malalts Mentals de la Direcció territorial d’Alacant de la Conselleria de Benestar Social, qui finalment assigna l’ocupació de les places.

S’ha de pagar?

Tots els serveis són gratuïts excepte que ho especifique en la instància.

Pàgina dels CRIS d'Elx Veure enllaç


Pàgina dels CRIS de Conselleria Veure enllaç


Pàgina de la dependència de Conselleria Veure enllaç


Dades de contacte


C/ Músic Pepico Vaello Ferrández, 2 03202

966 658 275

966 658 276

cris@ayto-elche.es