CRIS

CRIS

Centre de Rehabilitació i Integració Social

El Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) presta els seus serveis a persones que presenten una deterioració important de les seues capacitats funcionals i de la seua activitat social i laboral a causa d’una malaltia mental crònica. Compta amb un equip multidisciplinari que desenvolupa programes específics per a compensar aquesta deterioració i per a afavorir la integració en la comunitat.

Qui pot rebre aquest servei?

Qualsevol persona major de 18 anys que reba tractament psiquiàtric al Departament de Salut d’Elx-Hospital General o en el Departament de Salut del Vinalopó.

COM ES POT ACCEDIR?

A través de les Unitats de Salut Mental (USM) dels departaments de salut abans esmentats i sol·licitant el reconeixement de la situació de dependència i del dret a prestacions del sistema.

S’ha de pagar?  

Tots els serveis són gratuïts excepte que s’especifique en la instància.

Fullet informatiu dels CRIS d'Elx Veure enllaç


Pàgina dels CRIS de Conselleria Veure enllaç


Pàgina de la dependència de Conselleria Veure enllaç


Dades de contacte


C/ Músic Pepico Vaello Ferrández, 2 03202

966 658 275

966 658 276

cris@elche.es