Mesures de suport familiar

Entre les mesures de suport tècnic amb les quals compta l’equip tenim:

-Entrevistes individuals (adults, xiquets) i familiars d’intervenció psicosocial i socioeducativa.

-Intervenció educativa en domicili.

-Intervencions grupals com ara:

  • Teràpia de grup amb adolescents en acolliment familiar.
  • Taller de prevenció de problemes de conducta per a pares amb xiquets (5-12 anys).
  • Taller “Revelació dels orígens” per a famílies amb xiquets en acolliment.
  • Taller “Gestant bons tractes” per a pares amb xiquets (embaràs-3 anys)
  • Tallers de competència social per a adolescents.