Canvi dels panys dels domicilis de les víctimes de violència de gènere

Per al canvi dels panys dels domicilis de les víctimes de violència de gènere

L’Ajuntament d’Elx, a través de la Regidoria d’Igualtat i Família, va signar el 4 de novembre de 2013 un Conveni de col·laboració amb la Unió de Manyans de Seguretat -UCES- per al canvi, per motius de seguretat, dels panys dels domicilis conjugals de les víctimes de violència de gènere, quan una ordre judicial de protecció així ho contemple.

Aquesta mesura (canvi de panys, mà d’obra, etc) no té cost algun per a la víctima i es fa amb total seguretat per un manyà acreditat per la UCES i en presència d’un membre de la Policia local.

Fins a març de 2015, s’han realitzat 358 canvis de panys de domicilis de dones víctimes de violència de gènere.

Aquest SERVEI es continuarà realitzant, a partir del mes de gener 2018, per a aquelles dones per a les quals el Jutjat considere necessari el canvi de pany.

Dades de contacte


C/ Mario Pastor Sempere, núm. 43

966 659 213

igualdad@elx.es

https://www.elche.es/va/benestar-social/cartera-de-serveis/igualtat/