Subvencions i Normativa Municipal Relacionats amb l'Àrea de Benestar Social

Normatives municipals:

Ordenança sobre accessibilitat al medi de persones amb capacitats de mobilitat reduïda Veure enllaç


Ordenança reguladora del servei d'ajuda a domicili Veure enllaç


Ordenança reguladora de l'accés gratuït a l'autobús per a majors i pensionistes Veure enllaç


Reglament orgànic del Consell Municipal d'Integració Veure enllaç


Reglament del Consell Municipal de persones majors Veure enllaç


Reglament del Consell Municipal de persones amb discapacitat Veure enllaç


Reglament Orgànic del Consell Municipal d'Igualtat i Família Veure enllaç


Sol·licitud per a la utilització PUNTUAL o PERMANENT d'espais en els centres socials municipals per entitats o associacions (A176) Veure enllaç


Subvencions:

Extracte BOP per a concessió de subvencions per a associacions i entitats d'interés social i sense ànim de lucre exercici 2018 (Termini de presentació: des de 10/05/2018 fins a 29/05/2018) Veure enllaç


Bases per a la concessió de subvencions per a associacions i entitats d'interés social i sense ànim de lucre exercici 2018 (Termini de presentació: des de 10/05/2018 fins a 29/05/2018) Veure enllaç


Sol·licitud de subvenció per a associacions d'interés social i sense ànim de lucre exercici 2018 (Termini de presentació: des de 10/05/2018 fins a 29/05/2018) Veure enllaç


Bases per a la concessió de subvencions de gastos de manteniment i funcionament de les seus per a programes d'interés social (Termini de presentació: des de 16/05/2018 fins a 4/06/2018) Veure enllaç


Sol·licitud de la subvenció per a la concessió de subvencions de gastos de manteniment i funcionament de les seus per a programes d'interés social(Termini de presentació: des de 16/05/2018 fins a 4/06/2018) Veure enllaç