Centres Educatius

Centres Edcuatius

Mapes Escolars

Els Centres d’Infantil i Primària atenen la població escolar compresa entre els 3 anys (*EI-3) fins als 11 anys (6é de Primària). De manera provisional queda conformat com segueix:

  • Zona urbana: 6 Zona. 38 col·legis públics, 8 Centres Concertats.
  • Camp: 1 Zona. Subdividida en 10 nuclis. 12 col·legis públics, 1 Centre Concertat.
  • Col·legis Privats: 2 Centres. Un en el nucli urbà i un altre en el camp.

Com puc accedir a qualsevol centre educatiu?

  • Procés normal: Tots els anys la Conselleria d’Educació estableix (el mes de març) un calendari d’Admissió d’Alumnes. En aqueixes dates s’han de presentar les sol·licituds d’entrada per primera vegada o de canvi de Centre. NOMÉS ES PERMET EN EL PERÍODE ESTABLIT EN AQUEIX CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES.
  • Procés extraordinari: En provindre d’una altra població, una vegada iniciat el curs o fora del termini d’admissió d’alumnes es realitza una escolarització sobrevinguda. Haurà de passar-se per la Regidoria d’Educació per a realitzar els tràmits necessaris.

Colegios nucleo urbano

Descarga mapa núcleo urbano

Colegios zona campo

Descarga mapa campo

Instituts

Centros de titularidad Municipal

Les Escoles Infantils són centres de titularitat municipal, estan autoritzades per la Conselleria d’Educació i estan situades en el terme municipal d’Elx. Atén xiquets i xiquetes en l’etapa infantil d’1 a 3 d’anys.
El municipi d’Elx compta amb 5 Escoles Infantils Municipals, Don Juliol, Don Honorio i Don Crispín que estan situades en el barri de Carrús (al costat del poliesportiu del Toscar), Rosa Fernández situada en el Barri dels Palmerars, molt pròxima a la Ciutat de la Justícia i a l’Hospital General i Els Xiquets es troba en el barri de Candalix.

Escuelas Infantiles Municipales