EDUSI Elx

Elx compta des de 2017 amb 15 milions d’euros dels fons europeus EDUSI, per a posar en marxa un total d’11 línies d’actuació dirigides a millorar les condicions i la qualitat de vida d’Elx i de les il·licitanes i dels il·licitans, es prestarà especial atenció als barris més vulnerables des del punt de vista demogràfic, socioeconòmic, mediambiental i residencial.

Accions orientades a millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació; afavorir el passe a una economia de baix nivell d’emissió de carboni; conservar i protegir el medi ambient i fomentar l’eficiència dels recursos; i impulsar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i la discriminació.

L’estratègia forma part d’un procés de planificació integrada que es proposa conciliar les necessitats a curt termini amb els resultats desitjats a llarg termini, d’una economia competitiva, una qualitat de vida elevada i la sostenibilitat del medi ambient.

Els objectius plantejats són els següents:

  • OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors.
  • OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
  • OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

A més s’han considerat dos objectius temàtics addicionals:

  • OT9: Millorar la competitivitat de les PIMES.
  • OT9: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

El pressupost total del Pla d’Implementació de l’Estratègia ascendeix a 30 milions d’euros per al període 2017-2023, dels quals l’Ajuntament d’Elx haurà d’assumir el 50% del finançament i l’altre 50% els fons FEDER.

Línies d’actuació EDUSI Elx

L’EDUSI d’Elx compta amb 11 línies d’actuació per a 4 objectius temàtics principals de l’eix 12 del Programa Operatiu Creixement Sostenible 2014-2020 i 2 objectius temàtics addicionals.

Objectius temàtics principals de l’eix 12 POCS:

OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació

Línia d'actuació 01 Veure enllaç
Accessibilitat i millora de l'Administració Electrònica


Línia d'actuació 02 Veure enllaç
Desenvolupament de la plataforma Elx Smart City


OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors

Línia d'actuació 03 Veure enllaç
Foment de la mobilitat urbana sostenible


Línia d'actuació 04 Veure enllaç
Pla Municipal d'Eficiència Energètica


OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

Línia d'actuació 05 Veure enllaç
Protecció i millora del patrimoni cultural i natural


Línia d'actuació 06 Veure enllaç
Rehabilitació i recuperació de sòls urbans i espais públics en barris vulnerables


OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa

Línia d'actuació 07 Veure enllaç
Regeneració física i social d'habitatges i equipaments públics en barris vulnerables


Línia d'actuació 08 Veure enllaç
Dinamització comunitària i integració social de col·lectius desfavorits


Línia d'actuació 09 Veure enllaç
Revitalització d'espais públics en barris vulnerables


Objectius temàtics addicionals:

OT3: Millorar la competitivitat de les PIMES

Línia d'actuació 10 Veure enllaç
Impuls de les iniciatives emprenedores i la competitivitat de les PIMES


OT8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral

Línia d'actuació 11 Veure enllaç
Foment de la reindustrialització i la creació d'ocupació de qualitat