Consells a la població

Consells a la població en època de fred intens:
 • Para esment a les emissores de Radi i Televisió per a obtenir informació sobre el temps. En Internet pots trobar informació oficial sobre les prediccions meteorològiques en la pàgina web de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i sobre les Alertes meteorològiques en la pàgina web del Servei 112 de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (http://www.112cv.com/ilive/).
 • Si vas a passar molt de temps al carrer, és millor portar diverses peces de roba lleugeres i càlides superposades que una sola peça de teixit gruixut. Evita portar peces ajustades perquè l’aire circule entre la pell i la roba actuant com a aïllant. -Protegeix també els teus peus, mans, rostre i cap. -Procura que no isquen fóra de casa els xiquets, majors i persones malaltes, per ser més vulnerables al fred.
 • Si tens calor lleva’t alguna peça de roba. Evita suar i refredar-te per a no caure malalt.
 • Revisa i aïlla les zones de la casa per on puga escapar-se la calor a l’exterior.
 • Vés amb compte amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, procurant que no estiguen pròximes a cortinetes i cortines perquè no es prenga foc. Evita que els xiquets juguen prop d’elles. Recorda la ubicació de l’extintor comunitari a l’escala de l’edifici o valora la possibilitat de disposar d’un propi en l’habitatge.
 • En cas de produir-se un incendi en l’habitatge recorda que si en els primers instants no aconsegueixes apagar-ho has de tancar la porta del lloc on s’ha produït, apagar el gas i l’electricitat, agafar les claus, eixir de casa i cridar al 112. Si hi ha molt fum en la casa ix d’ella arrossegant-te pel sòl i guiant-te per les parets.
 • Per a evitar l’enverinament pels gasos tòxics produïts per l’ús de brasers de carbó, estufes de llenya, carbó o gas en llocs sense renovació d’aire assegura’t que tenen una bona evacuació de gasos, que no pateixen fuites i de ventilar l’habitació cada cert temps. Si notes marejos, mal de cap, ofec, somnolència, fatiga, nàusees i altres símptomes injustificats poden ser deguts a l’emissió de gasos nocius. Obri les portes i finestres, apaga l’estufa o caldera, no acciones interruptors, sal de la casa i crida al 112.
 • Desconnecta tots els aparells elèctrics que no siguen necessaris. Tingues a mà espelmes, llanternes i piles per si es produeix una sobrecàrrega en la xarxa elèctrica i et quedes a les fosques.
 • En els llocs on la temperatura baixa dels zero graus mantingues una aixeta lleugerament oberta a casa a fi d’evitar el trencament per congelació de les canonades.

Consells de seguretat davant inundacions (en ciutat i en el camp): Actuacions Preventives

 • Informa’t del nivell de risc del teu municipi i de si el lloc en què vius o treballes està situat en una zona inundable, o en les rodalies d’una presa.
 • Estigues informat a través de la pàgina web www.112cv.com i per mitjà d’altres fonts o mitjans de comunicació sobre les Preemergencias Meteorològiques.
 • Tingues preparat un Pla d’Emergència Familiar i una Motxilla d’Emergències, que incloga una Farmaciola de Primers Auxilis.
 • Protegeix els objectes de valor i els documents personals.
 • Revisa l’habitatge i neteja les baixants i les canalitzacions. Revisa també els desguassos pròxims.
 • Retira de l’exterior de l’habitatge els objectes que puguen ser arrossegats o desprendre’s per l’aigua.
 • Confecciona un llistat amb els telèfons d’Emergències, itineraris d’evacuació i llocs on protegir-te amb seguretat.
 • Tapa els forats de l’habitatge pels quals puga entrar l’aigua en cas de pluja torrencial. En cas d’inundació de l’habitatge desconnecta l’electricitat.
 • Col·loca els productes tòxics fóra de l’abast de l’aigua per a evitar les contaminacions.

Actuacions durant l’emergència.

 • Estigues informat permanentment sobre l’evolució de l’Emergència a través dels Canals Oficials (www.112cv.com/ilive/) i de la Ràdio, Televisió i Internet.
 • Segueix les recomanacions de les Autoritats i els Departaments d’Emergències de les diferents Administracions.
 • Realitza únicament les trucades imprescindibles. No col·lapses la línies telefòniques, deixa-les lliures per a la seua utilització pels Serveis d’emergència.
 • No propagues falsos rumors sobre l’emergència.
 • Prepara’t per a abandonar l’habitatge si la situació ho requereix o ho indiquen les autoritats. Desconnecta l’electricitat, el gas i l’aigua de la casa. Tanca i assegura totes les portes i finestres de la mateixa.
 • Si s’inunda l’habitatge abandona els soterranis, garatges i plantes baixes i puja a les plantes elevades.
 • Allunya’t de les riberes dels rius i barrancs que puguen inundar-se.
 • No romangues en els ponts, poden enfonsar-se i arrossegar-te en la caiguda.
 • Dirigeix-te cap als punts més alts de la zona on et trobes per a posar-te fora de perill quan es produïsca la inundació.

Actuacions en cas de Tempesta Elèctrica

 • Evita romandre en llocs alts com a cims i turons.
 • Evita romandre en camp obert. Si has de fer-ho, no et refugies sota arbres, especialment si estan aïllats i allunya’t de roques grans.
 • No romangues en l’aigua, ni prop d’ella, atrau els rajos amb facilitat.
 • Allunya’t també dels filats, reixats i objectes metàl·lics. No utilitzes la bicicleta ni tendes la roba en l’exterior.
 • Cerca refugi a l’interior d’una edificació, un cotxe, un lloc baix, o una depressió del terreny.
 • Si estàs conduint, el cotxe tancat és un bon lloc per a romandre. Disminueix la velocitat, extrema les precaucions i no et detingues en zones on puga discórrer gran quantitat d’aigua.
 • A casa tanca portes i finestres per a evitar corrents d’aire. Aquestes atrauen els rajos .
 • Si vas pel carrer refugia’t prop d’un edifici per a protegir-te dels rajos. Recomanacions per als automobilistes.
 • Usa el vehicle només si és absolutament imprescindible.
 • Abans de viatjar, consulta el Servei d’Informació de Tràfic de la DGT (http://infocar.dgt.es/etraffic/) sobre l’estat de les carreteres que vages a utilitzar, així com de possibles itineraris alternatius.
 • Circula preferentment per carreteres principals i autopistes, moderant la velocitat.
 •  No intentes mai creuar un pont que oferisca dubtes sobre la seua resistència.
 • Mai creus amb el teu vehicle guals que salven barrancs o altres trams de carretera si estan inundats. La força de l’aigua pot arrossegar-te.
 • Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, para’t en el voral senyalitzant la teua situació.
 • No aparques en llits secs ni a la riba de rius, per a evitar ser sorprès per una sobtada crescuda d’aigua o riuada.
 • Abandona el teu vehicle si el corrent ho arrossega. Un turisme mitjà és arrossegat si l’altura de l’aigua supera els 45 centímetres i un tot terreny mitjà si supera els 75 centímetres. Actuacions després de l’Emergència
 • Efectua una revisió de l’habitatge per a comprovar que no hi ha danys.
 • Comprova que funcionen correctament els serveis bàsics.
 • Segueix les normes sanitàries i d’higiene que indiquen les autoritats competents. Fuentes: Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències – Servei 112 i Departament d’Emergències de l’Ajuntament d’Elx.

RECOMANACIONS DAVANT DE VENTS FORTS

En l’habitatge

 • Revisa les cornises, balconades, muretes i la façana del teu habitatge per si es trobaren en mal estat i arregla’ls perquè no es puguen produir caigudes de rebles a la via pública.
 • Tanca les portes i finestres per a evitar corrents d’aire que puguen portar al trencament i caiguda de cristalls al carrer.
 • Assegura o arreplega tots els elements volàtils com a tendals, persianes, tests, gàbies, antenes, etc. que puguen caure al carrer.

Al carrer o al camp

 • Evita parar-te o caminar prop de bastides, de murs, de cases velles, en mal estat o en construcció, de tanques publicitàries i de qualsevol element arquitectònic o decoratiu que puga caure damunt.
 • Allunya’t de parcs i jardins d’on puguen desprendre’s branques dels arbres, o arribar a caure completament.

 

A la carretera

 • Redueix la velocitat per a evitar que un colp de vent puga desviar-te molt de la trajectòria, especialment en el cas de conduir un motocicleta o un vehicle de gran superfície de contacte amb el vent.
 • En cas que es produïsquen ràfegues de vent lateral molt forts, i pugues bolcar, detingues la marxa i espera al fet que amaine.

En zones marítimes

 • Procura allunyar-te de la platja perquè una ona gran pot arrossegar-te a l’interior del mar.
 • Si el teu habitatge està situat en la costa protegeix-lo per a evitar que siga envaït per l’aigua.
 • No circules amb vehicles per carreteres o camins propers a la línia de platja.
 • Procura no practicar qualsevol esport nàutic amb el mar molt embravit.
Consells a la població abans del terratrèmol
Antes del terremoto
Consells a la població durant el terratrèmol
Durante el terremoto
Consells a la població després del terratrèmol
Despues del terremoto

Preguntes freqüents Veure enllaç


Mesures Urgents en l'àmbit social i econòmic Veure enllaç


Estudi Nacional de *sero-Epidemiologia de la Infecció per *SARS-*CoV-2 a Espanya (ENA-*Covid) Veure enllaç


Màscares Veure enllaç