Dades i informes econòmic - financers

Informes de morositat

2020.

Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2019.

Informe morositat 4r trimestre. Veure enllaç 

Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2018.

Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2017.

Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2016.
Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2015.
Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2014.
Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaç


2013.
Informe morositat 4t trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 3r trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 2n trimestre. Veure enllaç
Informe morositat 1r trimestre. Veure enllaçInformes d’auditoria

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx. Exercici de 2015 (Informe 18/02) Veure enllaç


Informe definitiu d'Auditoria Operativa del Servei de la Grua. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 8/10/2015) Veure enllaç


Informe fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmico financera de l'Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari 2011. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 18/12/2013) Veure enllaç


Informe fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmic financera de l'Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari 2011. Sindicatura de Comptes (Aprovat el 18/12/2013) Veure enllaç


Resultats d’enquestes sobre prestació dels serveis

Enquesta sobre la factura electrònica Veure enllaç


Llista dels principals proveïdors de l’Ajuntament

Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2019


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2018


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2017


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2016


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2015


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2014


Principals proveïdors Veure enllaç
Exercici 2013


Informació sobre el cost dels serveis municipals

Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2018


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2017


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2016


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2015


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2014


Informació relativa al cost dels serveis Veure enllaç
exercici 2013


Bestretes de Caixa Fixa

Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2019


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2019


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2018


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2017


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2016


Bestretes de Caixa Fixa Veure enllaç
Exercici 2015


Subvencions i ajudes públiques concedides

Accés al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions del Ministeri d'Hisenda Veure enllaç
Per a veure les subvencions i ajudes de l'Ajuntament d'Elx i de Visitelche, des de 2018, haurà de realitzar la cerca en l'apartat d'Entitats Locals. N'hi ha prou amb posar Elx o Elx


Subvencions concedides Veure enllaç
Exercicis 2014, 2015, 2016, 2017 2018 i 2019