Un poc d’història…

 “… ante la falta de espacio en la biblioteca municipal, sita en el Paseo de Francos Rodríguez, así como la necesidad de su reconversión en biblioteca de carácter superior que completa el programa de necesidades bibliográficas…” el Ple de l’Ajuntament d’Elx, en sessió celebrada el 20 de març del’any 1979, aprovava la ubicació de la biblioteca municipal en l’antic hospital de Sant Josep, en reunir  “… las condiciones idóneas para ello  pues no sólo dispone de 2000 m2 sino que ofrece la posibilidad de rescatar un elemento importante del patrimonio histórico-artístico de la ciudad”. L’edifici, convent franciscà que després de la desamortització l’ajuntament va destinar a hospital de beneficència, estava abandonat des de l’any 1965.

La biblioteca hui…

Conclòs el nou edifici, la Generalitat Valenciana, en el decret de creació de la biblioteca, la va declarar biblioteca central i, per tant, coordinadora de les restants de la ciutat. Va ser inaugurada al maig del’any 1982 i està distribuïda en 4 plantes on es poden trobar les diferents seccions i serveis per a xiquets, jovesi adults.

ZONA INFANTIL I JUVENIL

Sala en la planta baixa, amb espais delimitats per a llibres de matèries i literatura classificats per edats, còmics, música, cine, documentals, jocs, revistes, ordinadors, wifi i centres d’interés.Per a usuaris fins a 13 anys, que poden vindre a la biblioteca de dilluns a divendres en horari de matí(de 12.30 a 13.30h) i de vesprada (de 16.30 a 20.00h), a més de dissabtes de matí.

ZONA ADULTS

La secció d’adults s’estructura en tres sales independents, amb un ampli horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 hores, i dissabtes de matí de 9.00 a 13.00 hores (excepte la sala d’investigació).

>Informació i préstec: en la planta baixa hi ha el mostrador d’informació i préstec, amb llibres, fonoteca i videoteca en accés directe, còmics, revistes i diaris, ordinadors, wifi i centres d’interés.

>Sala de consulta i referència: en la primera planta, amb enciclopèdies, diccionaris, manuals, temaris, ordinadors i wifi.

>Sala d’investigació, també en la primera planta, per a la consulta de fons local, premsa històrica i fons especials.

LES COL·LECCIONS…

>Hemeroteca: premsa diària, revistes d’informació general i especialitzada. Premsa històrica

>Fons local: amb publicacions d’autors il·licitans o sobre Elx.

>Fons general: constituïx la col·lecció més àmplia de la biblioteca en qualsevol format i sobre qualsevol àrea del coneixement.

>Videoteca: pel·lícules de diferents gèneres (aventures, ciència-ficció, comèdies…) i documentals, obres de referència, aprenentatge d’idiomes…

>Fonoteca: música clàssica, bandes sonores, jazz, rock, pop… i audiollibres.

>Seccions especials: incunables, col·leccions de làmines, partitures, biblioteques d’autor, etc.