VOLUNTARIAT

Voluntariat

La Regidoria compta amb un programa de voluntariat a través del qual canalitza la demanda ciutadana que es presenta tant en peticions com en oferiments i promou, d’aquesta manera, la participació del voluntariat en els diferents serveis municipals i de col·laboració amb altres entitats, ONG…

Què ofereix el programa de voluntariat?

  • L’oportunitat que qualsevol persona, per elecció pròpia, participe i dedique una part del seu temps lliure a una acció solidària i altruista, i que millore la qualitat de vida d’altres persones.
  • Informació, formació, orientació, suport i, si escau, mitjans materials necessaris per a la tasca que es desenvolupe.
  • Participar activament amb nosaltres i col·laborar en la planificació, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes en què es col·labore.
  • Una assegurança contra els riscos d’accidents i malalties derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària.
  • Un respecte i un reconeixement per la labor que es realitze, disposant d’una acreditació i un certificat.

On es pot col·laborar?

Hi ha un ampli programa d’activitats on poder col·laborar: voluntariat cultural, suport logístic a activitats pròpies de la regidoria, suport a entitats sense finalitat lucrativa en accions puntuals, acompanyament a interns en residències…

Llei 45-2015 Voluntariat Veure enllaç


Llei 4-2001 Voluntariat GV Veure enllaç


Decret 40-2009 del reglament llei 4 2001 de la generalitat voluntariat Veure enllaç