Desenvolupament Sostenible

La voluntat d’avançar en la senda d’un desenvolupament sostenible es concretà en 1998 amb l’elaboració de la primera auditoria ambiental del municipi que es plasmà en un primer Pla d’Acció Ambiental. En l’actualitat es troba en vigor el II Pla d’Acció Ambiental que s’està desplegant paral·lelament amb altres iniciatives, com ara el Pacte dels Alcaldes.
El II Pla d’Acció Ambiental (II PAA) va ser aprovat en Ple en el 2005, i de llavors ençà ha anat desplegant-se i concretant en determinats aspectes amb altres documents estratègics, com el Pla d’Acció Local contra el Canvi Climàtic. En tots els casos, per a elaborar estos documents, s’han posat en marxa diversos mecanismes per a facilitar la participació de la societat il·licitana.

II Pla d’Acció Ambiental

Pla d’Acció Local contra el Canvi Climàtic:

1a Part

2a Part