Documentació d'interés

Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient Veure enllaç
Document aprovat el 22 de desembre de 2016


Reglament del Consell Agrari Municipal d'Elx (CAME) Veure enllaç
Document aprovat el 22 de desembre de 2016


Ordenança Municipal de Regulació de l'Ús Públic de Paratges Naturals Municipals Veure enllaç
Document aprovat el 28 de setembre de 2015


Reglament Intern de Funcionament de la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany
Veure enllaç
Document aprovat el 12 d'abril de 2007
Publicat al B.O.P 103 el 23 de maig de 2007


Modificació Reglament Intern de Funcionament de la Junta de Protecció del PNM del Clot de Galvany
Veure enllaç
Document aprovat el 4 de maig de 2016