BIBLIOTECA I RESTAURACIÓ

BIBLIOTECA

Departament de Documentació:

Responsable: Ana Mª Álvarez Fortes

Teléfono: 966 658 220. Ext.: 3861

aalvarez@ayto-elche.es

La biblioteca del MAHE està actualment en fase de catalogació. Ha finalitzat el treball de descripció de les publicacions periòdiques, amb 119 títols, la majoria de temàtica arqueològica.

S’hi poden consultar els següents llistats:

També s’ha procedit al buidatge dels articles de temàtica local, que es poden consultar per:

Actualment, s’està fent el catàleg dels llibres. De moment, només es poden consultar les monografies in situ.

RESTAURACIÓ

Responsable: Gemma Mira Gutiérrez

Teléfono: 966 658 220. Ext.: 3875

gmira@ayto-elche.es

El Departament de Restauració és part fonamental en la conservació i restauració del nombrós patrimoni municipal. Per a l’execució d’aquesta comesa hi ha un departament de dilatada experiència professional, que engloba la restauració de peces amb un ampli espectre de materials i tècniques diverses, com ara ceràmica, pedra, paper, llenç, escultura policromada, etc.

L’activitat que s’hi desenvolupa aplica la metodologia i els criteris que deuen regir les actuacions en els béns culturals, convergint en tot moment amb les directrius i recomanacions internacionals.

Amb tot això, des d’aquest departament i amb una gran responsabilitat, es pretén conservar i recuperar un important llegat historicoartístic per al gaudi de generacions futures, ja que cada vegada que una obra d’art es perd, perdem no només la seua pròpia materialitat, sinó també part de la memòria cultural de la nostra història.

Obres restaurades:

Sagrada FamiliaPeça del retaule de l’església de Sant Josep (Elx).