DESTACATS

Des dels museus ens sumem a la celebració de l’Any dels Germans Ibarra. En aquesta ocasió incloem l’Àlbum de fotografies i descripció sobre “El Misteri d’Elx” (“La Festa”), de Pere Ibarra i Ruiz.  La defensa i divulgació del Misteri d’Elx va ser una constant en la permanent defensa del patrimoni il·licità d’Elx.

Amb motiu de la restauració del Misteri d’Elx del 1924, l’erudit historiador il·licità Pere Ibarra i Ruiz va publicar dos fullets relacionats amb el drama assumpcionista. L’un contenia la traducció al castellà del text de la Festa realitzada l’any 1700 per Claudiano Phelipe Perpinyà. Edició pensada per tal que servira de guia als espectadors castellanoparlants. L’altra publicació és un quadernet apaïsat format per deu cartolines on va reproduir fotografies d’algunes escenes de la Festa, que són descrites en el revers i que, segurament, van ser dissenyades per a ser repartides entre els visitants i les personalitats que van acudir a presenciar els resultats de l’esmentada restauració, dirigida pel músic alacantí Òscar Esplà.

Les escenes reproduïdes, segons els títols del mateix Ibarra, són «La Virgen cantando el gran desig», «Mensaje celeste cantado por el ángel», «Entrega el mensajero la palma celestial a la Virgen», «Salutación de San Juan a la Virgen», «El Araceli preparado para bajar a por el alma de la Virgen», «Canto de los Apóstoles arrodillados en derredor del lecho funerario de la Virgen», «Entierro de la Virgen», «Coronación de la Virgen», «La procesión por las calles» i «Algunas fotografías relativas a la Festa». En aquesta última làmina s’inclouen huit fotografies de dimensió reduïda relatives a la ciutat d’Elx, l’església de Santa Maria, la imatge de la Mare de Déu en el seu cambril i en el llit d’agost, al cadafal, al cel de la cúpula, a l’àngel de la mangrana i als espectadors del Misteri.

Aquestes fotografies havien estat realitzades per Pere Ibarra a l’agost del 1901 i, per tant, ens mostren una Festa anterior a l’esmentada reforma, que també va modificar parcialment la disposició escènica en recuperar, per exemple, la Judiada. S’hi pot apreciar un Misteri que està més pròxim a una celebració litúrgica, amb el cadafal ocupat pels sacerdots de Santa Maria, el mestre de Capella vestit amb jaqué, els sagristans que s’encarreguen de sostindre la mangrana i, fins i tot, els guàrdies municipals que vigilen l’entarimat. Les explicacions incloses també es refereixen a aquesta Festa dels primers anys del segle XX, on el pas de la palma de la mangrana a Maria es feia per mitjà d’un capellà, ja que l’àngel no descendia de l’aparell aeri. O, en referir-se a l’enterrament de la Mare de Déu, s’explica que, la Judiada estava suprimida des dels temps del bisbe José Tormo, a finals del segle XVIII. És per això que aquestes fotografies, en paraules del professor Gabriel Sansano, que va tindre al seu càrrec una edició facsímil d’aquest quadernet duta a terme pel Patronat del Misteri d’Elx el 2004, «són un testimoni gràfic impagable sobre com s’escenificava la Festa abans de la reforma».

Joan Castaño García

Director del Museu de la Festa