S’hi inclouen diverses entitats i organismes relacionats amb el Palmerar d’Elx i la bibliografia consultable en Internet.

Organismes i entitats

Direcció General de Patrimoni Cultural Veure enllaç


El palmerar d’Elx. Un paisatge cultural heretat d’al-Àndalus Veure enllaç


Palmerar d’Elx Veure enllaç


Hort del Cura. Jardí Artístic Veure enllaç


Palmeral of Elche Veure enllaç


El palmerar d’Elx: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport Veure enllaç


La cultura de l’oasi Veure enllaç


Càtedra palmerar d’Elx. Universitat Miguel Hernández d’Elx Veure enllaç


Bibliografía en Internet

Álvarez Fortes, Anna M. “L’Arxiu de la Comunitat de Propietaris de les Aigües de la Séquia Major del pantà d’Elx: un patrimoni documental vinculat al regadiu”, La Rella, 20 (2007), p. 25-58 Veure enllaç


Castaño García, Joan: “La palma blanca y el Domingo de Ramos en Elche” Veure enllaç


Consell Valencià de Cultura: Informe sobre la Acequia Mayor y sus construcciones asociadas Veure enllaç


La cultura de l’aigua a Elx (catálogo de exposición) Veure enllaç


Expediente declaración UNESCO palmeral. Memoria digital Veure enllaç


Gràcia i Vicente, Lina: Indicadores ambientales y paisajísticos del palmeral de Elche (tesis doctoral) Veure enllaç


Riquelme Sellés, Mª José: “Els papers de la Séquia de Marxena”, La Rella, 24 (2011), p. 163-182 Veure enllaç


Jaén i Urban, Gaspar: Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutatd’Elx, volum I. Generalitats. Horts de palmeres. Veure enllaç


“De com es regaven els horts de palmeres”, Mètode, nº 35, p. 37-43 Veure enllaç


Larrosa Rocamora, José Antonio: “El palmeral de Elche: patrimonio, gestión y turismo”. Investigaciones geográficas, nº 30 (2003), p. 77-96 Veure enllaç


Ortiz Mayordomo, Carlos, Gràcia i Vicente, Lina: El palmeral de Elche. Veure enllaç


Ortiz Mayordomo, Carlos, Gràcia i Vicente, Lina: “El palmerar d’Elx, patrimoni cultural mundial”, La Rella, 17 (2004), 67-82 Veure enllaç