Expedients en licitació

Pots conéixer totes les licitacions publicades en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament d’Elx a través del cercador de la plataforma.

ENLLAÇ ALS EXPEDIENTS EN LICITACIÓ: JUNTA DE GOVERNENLLAÇ ALS EXPEDIENTS EN LICITACIÓ: TT. ALCALDE CONTRACTACIÓENLLAÇ ALS EXPEDIENTS EN LICITACIÓ: ÀREA DE CULTURA

Una vegada en la plataforma prema licitacions per a accedir al cercador dels expedients. En aquest enllaç l’òrgan de contractació és la Junta de Govern.