Subvencions Elx Emprén

Les “Subvencions Elx Emprén” s’emmarquen en les activitats pròpies del “Pla Elche Emprende”, Pla local de foment de l’emprenedoria i suport a la creació d’empreses.

Objectius:
Promoure l’emprenedoria entre la societat il·licitana.
Servir d’estímul per a la creació de noves empreses i noves ocupacions en l’àmbit de l’economia del municipi d’Elx.

Destinataris:
Aquestes subvencions estan dirigides a persones físiques i jurídiques que ubiquen els seus negocis en el municipi d’Elx, que amb data d’alta d’activitats en el cens tributari es realitze entre l’1 de gener de 2020 i el 15 de setembre de 2021.

Requisits:
Ubicació del nou negoci en el municipi d’Elx.
Cost del projecte empresarial mínim de 3.000€, amb justificants corresponents. Considerant com a cost de projecte empresarial, les inversions i les despeses que es realitzen des de 6 mesos abans fins a 6 mesos després de la data d’alta en el cens tributari.

Pressupost global:
El pressupost global màxim per a aquesta convocatòria és de 200.000 euros.

Quantia de les subvencions:
Les subvencions a concedir oscilaran entre 2.000 € la mínima fins a 3.000 € la màxima.

Els criteris per a l’avaluació per a l’assignació dels imports de concessió són:

  • La Generació d’autoocupació.
  • El nivell d’inversió i despesa de posada en marxa de l’activitat.
  • La inclusió en Sectors d’especial interés per al municipi, com són: activitats de base tecnològica o empreses innovadores, activitats enquadrades en epígrafs industrials i de protecció i gestió del medi ambient i desenvolupament sostenible, activitats relacionades amb el camp d’Elx, activitats relacionades amb el sector turístic, activitats culturals i esportives, així com activitats relacionades amb el sector calçat.

Accés a la documentació i presentació de sol·licituds:
Les bases i documentació relativa a la sol·licitud de les subvencions Elx Emprén es troben a disposició dels emprenedors i nous empresaris en l’Oficina Municipal de l’Emprenedor, ubicada al c/Fira 18, Casa de l’Orxata, o en la pàgina web de la Regidoria de Promoció Econòmica, www.elcheemprende.com

Quant a la presentació de sol·licituds, s’hauran de presentar per les oficines de l’OMAC.

Bases Subvencions Elche Emprende 2021. Castellà / Valencià

Instància sol·licitud