PROGRAMES DE PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ

CONCEPTE:

Projectes de promoció d’ocupació temporal generats per les institucions públiques i dirigits a persones en situacions sociolaborals específiques.

TEMPORALITAT:

No existeixen calendaris fixos anuals per als diferents programes de promoció d’ocupació. Una vegada són aprovats pels òrgans competents, es fan públics en els taulers d’anuncis municipals, en els mitjans de comunicació, així com en la pàgina web municipal. Per tant, és necessari estar pendent de les publicacions en aquests mitjans i consultar les bases de cada convocatòria.

DIRIGITS A:

En les bases de cada convocatòria s’especifica el col·lectiu de persones a qui va dirigit cadascun dels programes de promoció d’ocupació.

EMCORP 2020

(Si el seu navegador no carrega la taula, òbriga el següent enllaç)

OPOSICIONS. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Informació sobre els procediments selectius de l’Ajuntament d’Elx:

(Si el seu navegador no carrega la taula, òbriga el següent enllaç)

[/vc_column][/vc_row]