PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÀCTIQUES

L’Ajuntament d’Elx manté de manera permanent un programa de gestió de pràctiques, pel qual, qualsevol alumne de diferents centres, la formació dels quals ho requerisca, pot realitzar en la dependència municipal vinculada a la seua especialitat, el període de pràctiques necessari per a la seua formació.

El procediment s’inicia amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Centre Formatiu, que dóna cobertura a la planificació individualitzada del programa de pràctiques per a cada alumne/a, amb la designació de dos tutors/es, un/a per part del Centre d’Ensenyament i un/a altre/a per part de l’Ajuntament. Són qui planifica, dirigeix i avalua el programa d’aprenentatge personalitzat.

L’Ajuntament d’Elx ha subscrit conveni de col·laboració amb un total de 107 institucions educatives.